• 6.29C Novo mesto
  • 02:11
  • Pon, 06.04.2020

Dobili proračun, več kot milijon za dolgove iz preteklosti

Svetniki so se seznanili z revizijskim poročilom o poslovanju občine v letu 2018, ki je objavljeno tudi na spletni strani občine. 

ŠENTRUPERT – Na že 3. izredni seji v tem mandatu se je sešel Občinski svet Občine Šentrupert in potrdil predlog proračuna za leto 2020, ki predvideva nekaj manj kot 4,7 milijona evrov prihodkov in skoraj 3,3 milijona evrov odhodkov. Razlika v višini skoraj 1,5 milijona evrov bo namenjena poplačilu dolgov. Občina je prihodke povečala, ker v letošnjem letu načrtuje prodajo Javnega podjetja Energetika Šentrupert. Večji del kupnine bo namenila poplačilu varščine podjetju Polfin.

Osrednja naložba tega leta ostaja nadaljnje opremljanje obrtne cone Pod Farovškim hribom, ki bo sofinancirana z evropskim denarjem, preostanek pa bo zagotovila država preko 23. člena ZFO in občina iz lastnega proračuna. Naložba je skupaj ocenjena na 950 tisoč evrov in zajema ureditev ceste in pločnika, opornih zidov, javne razsvetljave ter most čez Bistrico, kar pa je že del načrtovane obvoznice mimo Šentruperta na severni strani.

Župan pojasnjuje

„Če se osredotočim na izobraževanje v občini Šentrupert, so zagotovljena sredstva za plače, so zagotovljena sredstva za ostale stroške, ki so potrebni za to dejavnost. Največji strošek pri izobraževanju je poplačilo zapadlih in tekočih obveznosti za najemnino vrtca in predvidevamo, da bomo letos to zaključili. Žal bodo v letošnjem letu precej okrnjena sredstva za javne razpise, kar se tiče družbenih dejavnosti. Ne moremo zagotoviti sredstev, da bi podpirali določene dejavnosti. Tako da bi prosil za razumevanje vse občane, društva in druge nevladne organizacije, da to razumejo, ker so finančne težave še vedno velike, upamo pa, da jih bomo v letu 2020 končno poravnali. Predvidevamo pa, da bo v naslednjem letu 2021 občina spet lahko prešla na redno tekoče poslovanje in v celoti pokrivala vse stroške,“ pojasnjuje župan Andrej Martin Kostelec.

Ostali sklepi:

V Šentrupertu so dali soglasje k imenovanju Andreje Pleničar za novo direktorico Knjižnice Pavla Golie Trebnje, seznanili pa so se tudi z revizijskim poročilom o poslovanju občine v letu 2018, ki je objavljeno tudi na spletni strani občine. Več o tem pa prihodnji teden v tiskani izdaji Nadlani.si.

Pripravil: Občina Šentrupert, Nadlani.si
Foto: Občina Šentrupert