• 27.04C Novo mesto
  • 19:21
  • Tor, 25.06.2019
  • Prijava

Gradnja poteka po načrtih

Na odlagališču Globoko poteka izgradnja 2. etape prve faze odlagališča nenevarnih odpadkov, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca.

TREBNJE – Odlagališče Globoko ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje do leta 2023, ki je bilo izdano za vse tri etape, kar pomeni, da so lahko začeli s širitvijo odlagališča.

Tako se je septembra začela izgradnja 2. etape prve faze odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko in odlagalnega polja za odlaganje azbestnocementnih odpadkov.

Ocenjena vrednost investicije je 361 tisoč evrov. Delež Občine Trebnje v ocenjeni vrednosti celotne investicije znaša 58,26 % oziroma dobrih 210 tisoč evrov. Izbrani izvajalec del je podjetje His iz Ljubljane, ki bo dela predvidoma zaključilo do konca oktobra.

Besedilo in foto: Občina Trebnje