• 11.58C Novo mesto
  • 05:11
  • Sob, 06.06.2020

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

OBČINA SEVNICA – Odprt je javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2020.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov, vključno s hišnimi črpališči, na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih objektih v Občini Sevnica v letu 2020.

Zainteresirani lahko oddajo vlogo na predpisanih obrazcih do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto. Več informacij, razpisna dokumentacija in pogoji za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica.

Vir in: Občina Sevnica, foto: Tims fb