• 9.67C Novo mesto
  • 13:08
  • Pet, 28.02.2020

Jubilejno leto CIK Trebnje

Samo v šolskem letu 2017/2018 je bilo v vseh programih (programi za pridobitev izobrazbe, programi strokovnega izobraževanja in programi splošnega izobraževanja) na CIK-u 4.771 udeležencev.

TREBNJE – Takratna Občina Trebnje se je že pred šestimi desetletji dobro zavedala pomena izobraževanja odraslih, nenehnega usvajanja aktualnih znanj in spretnosti za potrebe lokalnega gospodarstva in razvoja lokalne skupnosti, zato je leta 1959 ustanovila ljudsko univerzo, ki jo okolje danes pozna kot Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Ljudska univerza se je leta 1965 preimenovala v delavsko univerzo, čez dve leti so priključili še knjižnično dejavnost. Zaradi razvoja in širitve programske ponudbe se je leta 1977 Delavska univerza preimenovala v Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje). Leta 1983 so med dejavnosti priključili še osnovno glasbeno izobraževanje, leta 1994 pa z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje še galerijsko dejavnost.

»Naša organizacija je ves čas skrbela za pestro ponudbo izobraževanj, sprva res za odrasle, v zadnjih letih pa za vse generacije. Knjižnica in glasbena šola sta danes samostojna zavoda, medtem ko galerijsko dejavnost še vedno s ponosom in veseljem opravljamo v sklopu CIK-a Trebnje, katerega temeljno poslanstvo danes je spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvijanje in nudenje kakovostnega in uporabnega izobraževanja za vse generacije ter pri tem uporabnikom zagotavljati potrebno pomoč, informacije in svetovanje,« pravi direktorica Centra za izbraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič.

Samo v šolskem letu 2017/2018 je bilo v vseh programih (programi za pridobitev izobrazbe, programi strokovnega izobraževanja in programi splošnega izobraževanja) na CIK-u 4.771 udeležencev. Ena od udeleženk je Martina Povše iz Šentruperta: »Na CIK-u v Trebnjem se že več let udeležujem različnih izobraževanj – obiskovala sem že motivacijske treninge, trenutno pa obiskujem tečaj angleščine in računalništva. Vedno najdem kaj za sebe ali svojo družio. Zaposleni na CIK-u so profesionalni, prijazni, pripravljeni prisluhniti potrebam krajanov.«

V jubilejnem letu bodo na CIK Trebnje pripravili niz dogodkov, s katerimi bodo predstavili dejavnosti in rezultate šestih desetletij delovanja. Ves ta čas pa bodo v akciji Sva skupaj gulila Cikove klopi? iskali sošolce, prijatelje iz posameznih izobraževanj. Več o dogodkih v počastitev jubileja bo zapisano na spletni in FB strani CIK Trebnje.

CIK Trebnje