• 10.62C Novo mesto
  • 04:22
  • Pon, 28.09.2020

Na izredni seji iskali evre za občinski proračun

V sklopu javne razprave, ki se bo zaključila 11. aprila, se bo župan Andrej Martin Kostelec prihodnji teden sešel še s predstavniki javnih zavodov.

ŠENTRUPERT  Na prvi izredni seji v tem mandatu je včeraj Občinski svet Občine Šentrupert obravnaval dopolnjeni predlog proračuna za letošnje leto in ocenil, da je primeren za javno razpravo, ki se bo zaključila 11. aprila.

Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je pripravil dopolnjeni predlog proračuna za letošnje leto na podlagi sklepov občinskega sveta na prejšnji redni seji. V dopolnjenem predlogu proračuna je tako približno 185 tisoč evrov prihodkov več, razporejeni pa so na postavke, povezane z javnimi zavodi, kamor so dodatno prerazporedili še nekaj denarja iz investicijskih postavk: »Obravnava je potekala brez težav. Predstavil sem dodelan proračun, tako da mislim, da so v večji meri pokriti vsi zahtevki s strani zakonskih obveznosti. Zdaj se odpira dvotedenski rok v katerem lahko občani v javni razpravi predlagajo dodatne razporeditve, ki jih bomo upoštevali, če se bo to dalo. Moramo pa se zavedati, da je treba plačati tudi obveznosti iz preteklosti, tako da ne vidim veliko manevrskega prostora, da bi se veliko razporeditev naredilo v teh dveh tednih.«

Župan Kostelec poudarja še, da v predlogu proračuna še ni predvidenega poplačila za Polfin (gre za vračanje preostanka varščine podjetju Polfin d. o. o., potem ko je podjetje konec leta 2017 ob podpisu pogodbe o sodelovanju pri gradnji medgeneracijskega centra vplačalo 950 tisoč evrov varščine, od pogodbe pa po približno mesecu dni odstopilo. Občina bi morala plačano varščino vrniti – v letu 2018 je vrnila 110 tisoč evrov, preostanka, za katerega tečejo tudi pogodbene zamudne obresti, pa ne), prav tako pa so vključeni le trije od desetih zapadlih obrokov za najem vrtca, ki jih občina plačuje podjetju J-Invest, ta pa naprej odplačuje kredit banki upnici, ki je skladbo s kreditnima pogodbama med banko in podjetjem J-Invest pred dnevi naročila izdelavo cenitev zastavljenih pravic na nepremičninah, na katerih ima banka vpisano zastavo.

V sklopu javne razprave, ki se bo zaključila 11. aprila, se bo župan Andrej Martin Kostelec prihodnji teden sešel še s predstavniki javnih zavodov za dokončno uskladitev med njihovimi zahtevami in zmožnostmi občinskega proračuna, sestankov pa se bodo po napovedih skladno z zmožnostmi udeležili tudi občinski svetniki.

Občina Šentrupert