• C Novo mesto
  • 05:15
  • Tor, 18.05.2021

Omogočili so vam boljši dopust! Letos bo denarja zanj več

DZ je danes na izredni seji sprejel noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače ne bo treba obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Spremembe bodo veljale že za leto 2019, tudi za morebiti že izplačani regres.

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za regres v višini do sto odstotkov povprečne plače ne bo treba obračunati prispevkov za socialno varnost, v skladu z novelo zakona o dohodnini pa se regres do te višine ne bo všteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Po sedaj veljavni ureditvi je treba od celotnega regresa obračunati dohodnino, prispevke za socialno varnost pa takrat, kadar je višji od 70 odstotkov povprečne plače.

O višini regresa, ki ga bodo izplačali svojim zaposlenim, se bodo delodajalci seveda odločali samostojno v okviru svojih zmožnosti, je menil finančni minister Andrej Bertoncelj. Vendar v skladu z zakonom o delovnih razmerjih regres ne sme biti nižji od minimalne plače. Kakršnokoli torej bo izplačilo v razponu med 887 evrov, kolikor znaša minimalna plača, in 1723 evrov, kolikor trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji, bo torej oproščeno vseh prispevkov in dajatev in ga bodo zaposleni prejeli v celoti.

Ugodnejša davčna obravnava regresa, ki ga morajo delodajalci vsako leto izplačati najpozneje do 1. julija, se bo uporabljala že za leto 2019. Kdor je letošnji regres že prejel oz. ga bo pred uveljavitvijo zakonskih sprememb, bo že plačane prispevke in akontacijo dohodnine prejel vrnjeno.

90 milijonov evrov dohodnine manj

Zaradi ugodnejše davčne obravnave regresa na finančnem ministrstvu pričakujejo, da se bo v državni proračun steklo za 90 milijonov evrov dohodnine manj, izpad pobranih socialnih prispevkov pa je ocenjen na 1,2 do 1,5 milijona evrov letno. Za izpad teh prihodkov so pred dvema mesecema že predstavili predloge za višjo obdavčitev kapitala, ki pa jih vlada še ni obravnavala.

NaDlani.si; Foto: shutterstock