• C Novo mesto
  • 01:21
  • Ned, 22.05.2022

Podpisana pogodba za ureditev struge Sevnična

SEVNICA – Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Tomaž Prohinar, direktorica na razpisu izbranega izvajalca, podjetja Rafael d.o.o. Sevnica in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk so včeraj podpisali pogodbo za ureditev struge potoka Sevnična.

Potok Sevnična je levi pritok reke Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanem centru mesta Sevnica v Šmarju. Hudourniški značaj potoka je z razlivanjem v preteklosti povzročal težave tamkajšnjim prebivalcem. Postopki za ureditev struge potoka, ki bodo zmanjšali verjetnost za poplavljanje na tem območju, so stekli s podpisom pogodbe.

Projekt ureditve struge je zasnovan večfazno, kjer prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov, na območju Šmarja. Predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je predviden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka. Gradbena dela bodo zaključena predvidoma v mesecu oktobru 2021. Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, investitor je Direkcija RS za vode. Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije, izvajala bo tudi nadzor nad izvedbo projekta.

Še pred podpisom pogodbe je župan Srečko Ocvirk izpostavil, da si je Občina Sevnica za ureditev struge potoka prizadevala zadnjih 10 let, saj je bila ureditev struge in s tem večja poplavna varnost na tem območju zamišljena kot vzporedni projekt urejanja brežin Save ob izgradnji hidroelektrarn. Območje Šmarja je bilo zaradi visokih vod večkrat poplavljeno, najhuje leta 2005. Sevniški župan ocenjuje, da bodo gradbena dela v urbanem okolju zahtevna, saj posegajo v bivanjski prostor, hkrati pa je glede na pozitiven odnos in naklonjenosti lastnikov mejnih zemljišč projektu izrazil pričakovanje, da bo izvedba projekta tekla skladno s časovnim planom. Poudaril je dobro sodelovanje z Direkcijo RS za vode in se direktorju direkcije za uspešno usklajevanje tudi zahvalil. Nadalje je župan še izpostavil, da so na območju sevniške občine tudi druga poplavno ogrožena območja, katerim bosta tako Direkcija RS za vode kot tudi Občina Sevnica namenili pozornost skladno s pristojnostmi.

Tudi direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar je izrazil zadovoljstvo ob podpisu pogodbe ter napovedal, da se bodo dela na terenu pričela izvajati v naslednjih mesecih. Povzel je tehnične značilnosti projekta in navedel vrednost, ki bo znašala nekaj manj kot 1,7 milijona evrov.

Direktorica podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Marija Možina, ki je bilo izbrano kot izvajalec na razpisu, je poudarila, da bodo dela izvedena kakovostno, strokovno in v okvirih pogodbenega roka.

Izjava župana Občine Sevnica  – Srečko Ocvirk:

Izjava direktorja DRSV – Tomaž Prohinar:

Izjava direktorice podjetja Rafael d.o.o. Sevnica – Marija Možina:

 

Vir in foto: Bojan Kostevc, Občina Sevnica

dolenjske lekarne