• 11.2C Novo mesto
  • 01:23
  • Sre, 08.07.2020

Policistom niso plačali prispevkov

Po navedbah MNZ vsi prispevki plačani.

Sindikat policistov Slovenije opozarja, da so nekateri njihovi člani na Fursu dobili podatek, da jim delodajalec, torej notranje ministrstvo (MNZ), ni vplačalo obveznih prispevkov za socialno zavarovanje. Na ministrstvu zagotavljajo, da prispevke v celoti plačujejo, da pa je prišlo do napake pri predložitvi obrazcev Fursu, a je ta že odpravljena.

Iz sindikata policistov so sporočili, da so nekateri njihovi člani na Finančni upravi RS (Furs) preverjali, ali imajo plačane prispevke, pristojne službe Fursa pa so jih pisno obvestile, da jim “s strani delodajalca (MNZ) prispevki niso bili vplačani”.

Kaj se je zgodilo?

Zato so na ministrstvo poslali zahtevo za pojasnila in napovedali, da bodo, če gre za neplačevanje obveznih prispevkov širšemu krogu zaposlenih v policiji in ministrstvu, takoj sprožili ustrezne postopke. Vse članice in člane sindikata ter vse zaposlene v policiji in notranjem ministrstvu pa so pozvali, da si preko Fursa individualno pridobijo ustrezne podatke o poravnanih obveznih prispevkih za socialno varnost.

Na MNZ zagotavljajo, da skladno z veljavno zakonodajo redno in v celoti plačujejo vse davščine, tako davke kot prispevke. Vsi prispevki za vse zaposlene v policiji in ministrstvu so bili plačani v roku, ministrstvo pa nima neporavnanih obveznosti do zaposlenih iz naslova rednih plač, so zagotovili.

Objavil/a Sindikat policistov Slovenije dne Torek, 11. februar 2020

Ob tem so pojasnili, da mora plačnik davka davčne obveznosti plačati v petih dneh od izplačila dohodka. Na dan izplačila dohodkov mora davčnemu zavezancu predložiti tudi podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o dohodku ter davčnemu organu predložiti obračun REK-1.

Napaka odpravljena

V februarju so prejeli obvestilo Fursa, da je pri predložitvi obrazcev REK-1 in REK-1f zaznana napaka, zato posledično ni bila možna oddaja obrazca REK za januar. »Danes smo prejeli obvestilo, da je napaka odpravljena, in smo že pristopili k oddaji obrazca REK. Po uspešni oddaji se bodo podatki Fursa spremenili, pri čemer naj omenimo, da je med dejanskimi plačili in evidentiranjem stroškov vedno določen časovni zamik,« so še pojasnili.

A v sindikatu opozarjajo, da pojasnila ministrstva ne vzdržijo. Prejeli so namreč več kot 500 obvestil članic in članov ter drugih zaposlenih, v katerih je iz zapisov Fursa razvidno, da so bila zadnja izplačila prispevkov izvedena do 1. marca lani, nato pa prispevki niso bili vplačani. Od ministrstva so zahtevali pojasnila, ki jih pričakujejo do zaključka delovnega dne v sredo.

Na ministrstvu so se sicer odzvali tudi na navedbo sindikata, da je zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev na postavki za plače v policiji prišlo do negativne bilance v višini 5,8 milijona evrov, zaradi česar mora policija ta sredstva prerazporediti iz sredstev, namenjenih investicijam.

Ministrstvo še dodaja

Kot so pojasnili na ministrstvu, bodo načrtovana sredstva za redno delo zadoščala. Primanjkljaj v okvirni oceni 5,8 milijona evra pa se izkazuje zaradi finančnih posledic, nastalih na podlagi 24. člena zakona o javnih uslužbencih oziroma odločitve sodišč, ki se nanašajo na primere iz preteklih obdobij, in sicer iz let 2007, 2008, 2010-2013 in 2013-2015.

Glede na določilo zakonu o izvrševanju državnega proračuna je ministrstvo dolžno sredstva zagotoviti znotraj svojega finančnega načrta s prerazporeditvijo pravic porabe, ki pa je možna zgolj iz investicijskih sredstev. Prerazporeditev bo izvedena z zamikom določenih večjih investicij po posameznih investicijskih projektih, so še navedli.

STA, Foto: facebook.com/pg/Sindikat-policistov-Slovenije