• 6.36C Novo mesto
  • 03:55
  • Sre, 20.11.2019

Ptičja gripa grozi tudi Dolenjski

V Sloveniji se je spet pojavila ptičja gripa, zaradi česar so morale pristojne službe sprejeti posebne ukrepe. Med območju, ki jim izbruh tega virusa grozi, je tudi Dolenjska.

TREBNJE – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je dolenjske občine obvestila, kakšne sklepe so sprejeli v Državnem središču za nadzor bolezni (DSNB).

Občani morajo upoštevati naslednje sklepe:

1. Imetniki perutnine in ptic v ujetništvu morajo perutnino in ptice rediti v zaprtih prostorih in na način, da je preprečen stik s prostoživečimi pticami.

2. Imetniki živali iz 1. točke morajo živalim nuditi krmo in vodo v zaprtih ali pokritih prostorih.

3. Ne glede na 1. točko smejo imetniki vodne perutnine omogočiti tej perutnini dostop do vode, samo, če je preprečen stik s prostoživečimi vodnimi in drugimi pticami.

4. V RS ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic.

»Če imate na področju vaših občin znana krmišča prostoživečih vodnih ptic, vas naprošamo, da se na teh območjih namestijo opozorila, da je začasno prepovedano krmljenje. S tem dejanjem bi preprečevali morebitno širjenje bolezni in osebe, ki krmijo vodno perutnino seznanili s prepovedjo,« so veterinarji še sporočili dolenjskim občinam.

Kot je razvidno s spodnjega zemljevida, je Dolenjska za zdaj kategorizirana kot območje z omejitvami.

Labod v Straži ni bil okužen

So pa v nedeljo po državi našli še najmanj tri poginule ptice, za katere sumijo, da so bile okužene s ptičjo gripo. Na Bledu je ob Jezeru poginila raca, v Ilirski Bistrici čaplja, na Ptujskem jezeru pa kormoran. O vseh primerih so bile obveščene pristojne službe. Pred nekaj dnevi so primer ptičje gripe sprva odkrili pri treh labodih s Pragerskega, na nacionalnem veterinarskem inštitutu v Ljubljani pa so že prejšnji teden potrdili, da gre za virus podtipa H5N8. Rezultati analiz poginulih rac z ribnika Pivoli pa medtem kažejo, da vzrok pogina ni okužba z virusom ptičje gripe. Prav tako so bili rezultati negativni pri poginu vrane v Ljubljani, laboda v Razkrižju, goloba v Kranju, race v Občini Hoče-Slivnica, čaplje v Postojni in laboda v občini Straža.

Vir: Občina Trebnje, STA, M. S.