• 19.17C Novo mesto
  • 13:02
  • Sre, 08.04.2020

Šentrupert na kolenih, revizija, da bi še kamen jokal

V občini Šentrupert se iz dneva v dan borijo s finančno luknjo, ki je nastala v zadnjih letih. Revizija pokazala, da se je delalo preveč po domače.

ŠENTRUPERT – Včasih je malodane veljalo – občino v vsako slovensko vas. Bili so časi, ko so občine rasle kot gobe po dežju. Danes jih premoremo 212, predzadnja, 211. je bila prav občina Mirna, o tem malo kasneje.

Država v malem

Občina je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise na področjih, ki so ji dodeljena. Občino sestavlja območje enega ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi prebivalcev. Predstavnik občine je po večinskem volilnem sistemu izvoljeni župan, pravi Wikipedia. Po domače povedano: občina je država v malem, ki omogoča življenje in razvoj tebe in mene na lokalno-regionalni ravni. Človek verjame, pričakuje, da občine vodijo ljudje, ki so tega vešči. Predvsem pa v maniri in duhu dobrega in skrbnega gospodarja. So pa že danes taki časi, da tudi občine iščejo strateška partnerstva: sliši se dobro, po domače povedano pa to pomeni, da si določene službe deli več občin hkrati, da se kaj privarčuje. Denarja ni nikoli dovolj.

Malim občinam ni lahko. Ena od teh se je znašla praktično na kolenih. V Šentrupertu bije plat zvona, aktualni župan Andrej Martin Kostelec se bori s finančnim mankom v občinski blagajni. Ali bo kos vsem številkam, potrebam, pričakovanjem, bo pokazal čas. Za dobro občine bi bilo super, da se zadeva reši. Nič ne bi bilo narobe, pa župan ne bi bil nič slabši ali manj sposobnejši, zagotovo pa bi pokazal dodatno širino, če bi imel ob sebi še kakega kriznega managerja. Spet smo pri zdravi kmečki pameti: več glav pomeni več zelja, več glav pa več ve. Krizni managerji so te sorte ljudje, ki živijo za to, da pridejo v krizo. Le ta pa je v Šentrupertu velika. Smiselno bi bilo tudi, da se občina in ostali pravni subjekti v občini ne zapenjajo vse naokoli. Kot je zapisal že novinarski kolega Dolenjskega lista in izjemen poznavalec razmer v občini Šentrupert Rok Nose, se ob sporih občine s šolo in ostalimi smeji le in samo odvetnikom, ki mirno izstavljajo račune. O Šentrupertu pa se širi slab glas, da še evrov za kurjavo v šoli nimajo.

Jasno opozorilo iz leta 2016

»Menimo, da je bilo poslovanje Občine Šentrupert v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki jih navajamo v prejšnjem odstavku, v pomembnem neskladju s predpisi in pogodbenimi določili,« je za leto 2016 na konkretne nepravilnosti opozorilo Računsko sodišče Republike Slovenije. Že takrat so občini svetovali, da več pozornosti nameni evidentiranju dolgoročnih obveznosti občine in dolgoročnih potencialnih obveznosti občine, ki izhajajo iz zadolžitev pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter da okrepi delovanje notranjih kontrol pri pripravi proračuna in zaključnega računa proračuna.

Porazna revizija za 2018

Pred dnevi je bila objavljena še notranja revizija poslovanja občine za leto 2018. Ugotovili so, da je občina prezadolžena, kar jasno obremenjuje tekoče delovanje, tako pa bo tudi v bodoče. Revizija ugotavlja, da notranje kontrole niso delovale (?!), da računovodski podatki niso podajali dejanskega stanja o sredstvih in obveznostih občine (po nekaterih podatkih so neznano kam izginili nekateri dokumenti), pa tudi občinski svet ni bil seznanjen (?!) s celotno zadolžitvijo občine. In še bi lahko naštevali, kaj so zapisali v podjetju Revisto d. o. o., revizija in računovodstvo, ki je opravilo temeljit pretres finančnih tokov za leto 2018. Milo rečeno: načrti in zamisli, ki jih je imel prejšnji župan Rupert Gole, v to okolje niso sodili.

Mirna zna in zmore

Da majhnost ni problem, morda celo prednost, pa dokazujejo sosedovi. Občina Mirna počasi, a zanesljivo gradi svojo zgodbo in krepi svojo identiteto. Ekipa zbrana okoli Dušana Skerbiša se zaveda, da niso časi, ko bi se jedlo s preveliko žlico, kot pa sploh gre v usta.  Ko smo ravno pri naših 07 občinah, je prav, da dodamo še to: v občini Šentjernej bodo volili novega župana, morda celo županjo, 8. marca letos! Postopki za pripravo volitev so že stekli.

Pripravil: D.P.
Foto: Občina Šentrupert