• C Novo mesto
  • 21:32
  • Ned, 13.06.2021

Slovenskim vinogradnikom in vinarjem 3,7 milijona evrov podpore

Že eno leto je, odkar je naša življenja pretresla epidemija COVID-19. Zaradi številnih zapiranj so velike posledice utrpele mnoge gospodarske panoge. Precejšen izpad prihodkov so utrpeli vinogradniki in vinarji, ki so v običajnih razmerah večji del dobička beležili na račun prodaje restavracijam in lokalom. Delovanje teh obratov je bilo namreč pretežni del leta prepovedano.

Evropska komisija je v namene reševanja tovrstne problematike in zagotavljanja kritja škode tovrstnim ponudnikom vsaki državi članici namenila sredstva v določeni višini. Slovenskim vinarjem in vinogradnikom je tako namenila 3,7 milijona evrov. Sredstva naj bi tej panogi pomagala pri reševanju likvidnostnih težav. S tem bodo ponudniki lažje premostili težave, v katerih so se znašli, kar jim bo dalo zagon, da nadaljujejo z dejavnostjo.

Shema je bila odobrena skladno z začasnim okvirjem državne pomoči skladno s pravili, ki jih na tem področju določa Evropska unija. Predvideva dodelitev nepovratnih sredstev. Vsak upravičenec naj bi prejel do 20.000 evrov, s čimer bi lahko zagotovil izpad prihodka zaradi epidemije.

Višina pomoči naj sicer ne bi presegla 225.000 evrov na upravičenca, ki je dejaven v primarnem kmetijskem sektorju (pridelava grozdja) ter ne 1,8 milijona evrov za vse druge upravičence. Shema bo delujoča do konca junija 2021.

Pripravila: Petra K, vir slike: Pixabay