• C Novo mesto
  • 22:25
  • Ned, 13.06.2021

To je seznam ukrepov, s katerimi država blaži posledice za ljudi, podjetja, s.p.-je …

Vlada se je na nočni seji dogovorila o več ukrepih, katerih namen je blažiti posledice epidemije novega koronavirusa tako za državljane kot podjetja. Ocenjeni so na okoli dve milijardi evrov.

Premier Janez Janša, vodja strokovne skupine za njihovo pripravo Matej Lahovnik in več ministrov so paket danes predstavili javnosti. Predvideni so ukrepi brez primere za zaposlene, samozaposlene, podjetja, kmete in prebivalstvo, tudi krizni dodatek za upokojence z nizkimi pokojninami. Za zdaj so ukrepi predvideni do konca maja. Po Janševih besedah trenutno ni skrbi, da ne bi bilo dovolj sredstev za financiranje teh ukrepov ter tekoče javnofinančne potrebe.

Tudi finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da finančni viri obstajajo in so realni ter zanesljivi. Posebnega rebalansa za spopad s trenutno krizo vlada ne pripravlja.

UKREPI ZA OHRANJANJE DELOVNIH MEST

Čakanje na delo: Vse prispevke zaposlenih na čakanju plačuje država.

Subvencionirane zaposlitve: Tiste, ki so subvencionirane že zdaj, država po novem sofinancira v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.

Nadomestilo za bolniške odsotnosti: Od prvega dne ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ne delodajalec.

Sistem nagrajevanja zaposlenih: Izplačuje se dodatek za nevarno delo in dodatne obremenitve v dejavnostih, kot sta zdravstvo in civilna zaščita, in sicer v razponu od 10 do 200 odstotkov osnovne plače. Podoben pristop se svetuje delodajalcem z zaposlenimi v bolj izpostavljenih gospodarskih sektorjih, denimo trgovcem.

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA LJUDI

Nedelo zaradi višje sile: Status vseh, ki ne delajo zaradi višje sile, ker denimo varujejo otroke ali nimajo prevoza na delo, se izenači s statusom čakajočih na delo.

Izguba službe: Vsem, ki v času epidemije izgubijo službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.

Nedelujoče javne storitve: Gospodinjstva jih ne plačujejo.

Upokojenci: Tisti s pokojninami do 700 evrov so upravičeni do solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan 15. aprila. Prejemniki pokojnin v višini do 500 evrov bodo prejeli 300 evrov, tisti s pokojnino med 500 in 600 evrov bodo prejeli 230 evrov, tisti s pokojnino med 600 in 700 evrov pa 130 evrov.

UKREPI ZA IZREDNO POMOČ SAMOZAPOSLENIM

Izredna pomoč je na voljo samozaposlenim, ki s posebno izjavo prek elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize.

Mesečni temeljni dohodek: Za samozaposlene znaša 70 odstotkov neto minimalne plače.

Odpis prispevkov: Prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno za samozaposlene plačuje država, pravice pa se ohranjajo.

Plačilo akontacije dohodnine: Odloži se do odmere za leto 2020.

UKREP ZA OHRANITEV DELOVANJA PODJETIJ

Prispevki zaposlenih v gospodarstvu, ki ostajajo na delu: Vse plačuje država, pravice pa se ohranjajo.

STA, Foto: youtube