• 23.22C Novo mesto
  • 11:07
  • Sob, 04.07.2020

Tončkov dom na Lisci ima novega najemnika

Razpis za novega najemnika Tončkovega doma na Lisci je Občina Sevnica objavila konec januarja. Do izteka roka je Občina Sevnica prejela tri ponudbe oziroma prijave na razpis, novi ponudnik pa je bil izbran na osnovi najvišjega seštevka točk glede na razpisne kriterije. Izbrani ponudnik je Gostinstvo Tomaž Rantah s.p., ki je danes z Občino Sevnica podpisal pogodbo o najemu. 

Pogoji, katerim je moral zadostiti izbrani ponudnik gostinskih storitev, so med drugim poslovanje najmanj 5 dni v tednu in obvezno ob petkih, sobotah in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in programov, skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni turizem. Komisija za izbor najemnika je pri izbiri upoštevala naslednja merila: odpiralni čas, obseg in kakovost ponudbe, lokalnost ponudbe, primernost ponudbe glede na vrsto objekta in reference. Ponudnik je bil izbran na osnovi najvišjega seštevka vseh meril po vsakem kriteriju.

Višina najemnine Tončkovega doma na Lisci ostaja nespremenjena, to je 700,00 evrov, brez obratovalnih stroškov, najemna pogodba pa je sklenjena za nedoločen čas.

Tomaž Rantah bo v Tončkovem domu obiskovalcem ponujal izbor toplih in hladnih napitkov, sladic in toplih obrokov, ki jih imajo planinci najraje. Ob koncih tedna načrtuje obiskovalcem ponuditi dodaten izbor hrane in nedeljskih kosil. Načrtuje vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi ponudniki, pridelovalci in predelovalci živil, tudi z nosilci certifikata kakovosti Blagovne znamke občine Sevnica. Svojo ponudbo bo prilagajal glede na letni čas in sezonsko dostopnost živil.

Obratovalni čas Tončkovega doma bo od torka do nedelje. V zimskem delovnem času, to je od 16. oktobra do 14. aprila, bo Tončkov dom odprt od 8. do 17. ure, ob sobotah in nedeljah od 7.30 do 17. ure. V poletnem delovnem času, to je od 15. aprila do 15. oktobra, pa bo Tončkov dom odprt od 8. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah od 7.30 do 20. ure.

Ob podpisu pogodbe je Tomaž Rantah izrazil zadovoljstvo in pričakovanje, da bo sodelovanje tako z Občino Sevnica kot tudi s Planinskim društvom Lisca Sevnica dobro.