• C Novo mesto
  • 12:14
  • Sob, 27.11.2021

V Brežice po poklic, kjer dela in služb ne bo zmanjkalo!

O smelih načrtih in prednostih programa smo se pogovarjali z ravnateljico g. Mojco Tomažin.

BREŽICE – V Brežicah jim je uspelo! Tamkajšnja Ekonomska in trgovska šola Brežice bo imela v naslednjem šolskem letu  2020/2021 tudi nov izobraževalni program – program zdravstvene nege(srednja medicinska sestra) in bolničar negovalec. O smelih načrtih in prednostih programa smo se pogovarjali z ravnateljico g. Mojco Tomažin.

 

Kako se pripravljate na informativni dan?
„Priprave na informativni dan na ETrŠ Brežice so v polnem teku. Naše predstavitve so zelo aktivne. Dijaki in učitelji pripravljajo konkretne predstavitve predvsem strokovnih vsebin v naših programih ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in trgovec. Novorazpisana programa bolničar – negovalec in zdravstvena nega (srednja medicinska sestra) pa bomo predstavljali ob podpori strokovnih delavcev iz Splošne bolnišnice Brežice in projekta MOST. Bodoči dijaki bodo dobili informacije o poklicu neposredno od praktikov.“

 

Koliko programov premore vaša ustanova?

Za šolsko leto 2020/21 imamo razpisane:

– 1 oddelek SPI programa trgovec,

– 1 oddelek SPI programa bolničar – negovalec,

– 1. oddelek SSI programa ekonomski tehnik,

– 1 oddelek SSI programa predšolska vzgoje,

– 1 oddelek SSI programa zdravstvena nega,

– 1 oddelek PTI programa ekonomski tehnik.

 

Kako pomembno je za vas, da ste dobili nov izobraževalni program?
„Oba nova izobraževalna programa sta zelo pomembna za celotno področje Posavja, saj to pomeni, da dijakom ne bo potrebno odhajati na izobraževanje v sosednje regije, pač pa bodo lahko šolanje nadaljevali v bližini domačega kraja. Posavje je trenutno regija, iz katere se približno polovica dijakov, to je največ v celotni Sloveniji, izobražuje zunaj domače regije.“

 

Kako dolgo ste si prizadevali za nov program/kateri izzivi so bili na tej poti?
„Za pridobitev programa zdravstvena nega, kasneje tudi za programa bolničar – negovalec, si prizadevamo že 14 let. Do danes nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vedno zavrnilo z utemeljitvijo, da si Zbornica zdravstvene in babiške nege prizadeva zmanjševati število razpisanih mest, ker so zdravstvena učna okolja preobremenjena. Vendar pa se je situacija danes spremenila. Potreb po srednjem strokovnem in poklicnem kadru v zdravstvu je čedalje več. Tako Splošna bolnišnica Brežice, kot Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca in druge zdravstvene ustanove v Posavju so uradne učne ustanove. Naše dijake bodo z veseljem sprejeli na opravljanje praktičnega usposabljanja.“

Se strinjate s tezo, da ste dobili program, ki predstavlja kar poklic sedanjosti, zagotovo pa prihodnosti, glede na demografske napovedi?
„Dejstvo je, da bolj kot je družba razvita, starejši so njeni prebivalci. Razvoj tehnike, tehnologije in znanosti omogoča bolj kakovostno skrb za zdravje in s tem daljšo življenjsko dobo. Vendar pa človeški organizem ni nepokvarljivi stroj, zato moramo zanj skrbeti od rojstva do smrti. Zdravstvena nega, skrb za dolgotrajno bolne, nega ostarelih in spodbujanje razvoja otrok so poklicne panoge, ki so bile pomembne v preteklosti, brez njih ne moremo danes in so zagotovo poklici prihodnosti.“

 

Zakaj svetujete in priporočate, da se mladi vpišejo na vaš program?
„Ekonomska in trgovska šola Brežice je kakovostna šola. To dokazujejo številna zlata in srebrna priznanja, ki jih osvajajo naši dijaki na tekmovanjih iz strokovnih znanj. Samo lansko šolsko leto smo imeli tri državne prvake. Smo pa tudi šola, ki stoji za svojim motom. Mar nam je za vsakogar. Znamo se prilagajati, razumemo različne potrebe naših mladostnikov, vendar pa znamo vzpostaviti tudi disciplino in hkrati odprt in topel odnos med dijaki in profesorji. In nenazadnje … bližina šole, krajša vožnja, manj utrujenosti in več prostega časa, življenje v svojem domu vsak dan s svojimi najbližjimi. To so zagotovo razlogi za vpis v naše izobraževalne programe.“

Kaj jih čaka v vašem programu? Kako dolgo traja? Kako bo potekalo izobraževanje?
„V našem programu čakajo dijake usposobljeni strokovni delavci, ki poučujejo splošne in strokovne predmete. Šola se  že ob pripravi na izvajanje programa tesno povezuje s prakso. Pri oblikovanju kurikula nam pomaga zdravstveno osebje Splošne bolnišnice Brežice, projekta Most in Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Izobraževanje bo potekalo v skladu s pravilniki in predpisi. Predvsem pa bomo tesno povezovali teorijo in prakso. Dijaki pa se bodo lahko odločili tudi za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini ali pa za udeležbo na mednarodni izmenjavi dijakov. Obe možnosti financira Evropska unija preko projekta Erasmus+.“

Za konec pa še tole:

„Pridite 14. in 15. februarja na informativni dan in sami doživite utrip naše šole. Septembra pa se vidimo … v 1. letniku ETrŠ Brežice.“

Pripravil: Nadlani.si
Foto: Metka Galič