• 19.55C Novo mesto
  • 19:32
  • Ned, 12.07.2020

V Mokronogu sprejeli rebalans proračuna

MOKRONOGObčinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je včeraj sestal na 8. redni seji, na kateri je po skrajšanem postopku sprejel prvi rebalans letošnjega proračuna in v 30-dnevno javno razpravo poslal proračun za prihodnje leto.

S prvim rebalansom proračuna za letošnje leto so povečali prihodke z načrtovanih nekaj manj kot 3,9 milijona evrov na dobrih 4,5 milijona evrov, odhodke pa z dobrih 3,8 milijona evrov na dobrih 4,5 milijona evrov. „Proračun za letošnje leto je bil sprejet aprila lani, z rebalansom pa ga prilagajmo predvideni višini posameznih investicijskih projektov, ki jih ima občina letos v načrtu. Gre predvsem za izgradnjo Poslovne cone Puščava in obnovo cest, zagotovili pa smo tudi denar za projekte, ki smo jih ali jih še bomo prijavili na različne državne in evropske razpise,“ pojasnjuje direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj  (pripeta tonska izjava M. Pekolj)

V Mokronogu je včeraj občinski svet v prvi obravnavi potrdil tudi odlok o proračunu za prihodnje leto in ga poslal v 30-dnevno javno razpravo. Predlog proračuna za leto 2021 predvideva 3,7 milijona evrov prihodkov in 3,5 milijona evrov odhodkov.

Ostali sklepi:

Člani in članice občinskega sveta so včeraj med drugim soglašali z odkupom zemljišč v Radni vasi zaradi širitve ceste, strinjali so se tudi z odkupom zemljišč v Čužnji vasi zaradi formalnega urejanja lastništva zemljišč, na katerem stoji križišče in obcestna infrastruktura, vključno z avtobusno postajo.

Občinski svet je med drugim soglašal z imenovanjem Andreje Pleničar za direktorico Knjižnice Pavla Golie Trebnje, potrdil predlog o prenehanju delovanja Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina ter sprejel pravilnik o uporabi prostorov v Upravno-kulturnem središču Mokronog in Večnamenskem domu Trebelno.

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je spregovoril tudi o letnih programih športa, kulture, sociale in zdravstvenega varstva, ki so podlage za razpise. Vse letne programe je potrdil, razpisi bodo predvidoma objavljeni prihodnji mesec. Včeraj so potrdili še odlok o gospodarskih javnih službah v občini, ki je temelj za urejanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini.

Na seji je občinski svet potrdil tudi prejemnike letošnjih priznanj Občine Mokronog-Trebelno, ki bodo podeljena na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, ki bo letos v petek, 13. marca 2020.

Vir in foto: Lapego

 

Tonska izjava M. Pekolj: