• C Novo mesto
  • 07:22
  • Čet, 09.02.2023

V Primorsko-notranjski regiji se odpirajo gostilne, dovoljen verouk, policijska ura ostaja!

Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro.

LJUBLJANA – Vlada je na današnji seji sprejela spremembe v petih odlokih, povezanih z epidemijo COVID-19. Tako je vlada spremenila Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, na podlagi katerega bodo po vsej državi (ne glede na statistično regijo) dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi, odpravljena pa je tudi omejitev v Obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami.

Dovoljen verouk

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se z odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji. Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

Zbiranje do 10 ljudi

V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, v katerih po kriterijih predpisane kvadrature sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih končnih uporabnikov, je dovoljeno število končnih uporabnikov največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev arhivov, se ob upoštevanju ostalih varnostnih ukrepov omeji na enega končnega uporabnika.

Sprostili Obalno-kraško regijo, policijska ura ostala

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 26. marca 2021.

Obalno-kraška statistična regija je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami. Dovoli se tudi zbiranje (druženje) do deset ljudi, tako kot že velja v vseh drugih regijah.

Po vsej državi (ne glede na statistično regijo) so dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do deset ljudi. Še vedno pa je začasno prepovedano zbiranje (druženje) več kot deset ljudi, razen za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro.

Pripravil: Nadlani.si
Foto: Gov.si