• C Novo mesto
  • 02:59
  • Ned, 13.06.2021

V Šentrupertu potrdili prve spremembe OPN, odprli vrata za koncesijo za osnovno zdravstvo

Gasilski dom PGD Sv. Rok je tudi včeraj gostil sejo Občinskega sveta Občine Šentrupert, 17. redno v tem mandatu. Občinski svet je potrdil odlok o prvih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta, v prvi obravnavi pa tudi odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini.

Občina Šentrupert želi občanom zagotoviti nemoteno in hitro zdravstveno oskrbo. Trenutno za primarno zdravstveno oskrbo skrbi Zdravstveni dom Trebnje, Šentrupertčani pa obiskujejo splošnega zdravnika v Trebnjem, na Mirni ali v Mokronogu. Da bi zagotovili dostop do zdravnika v svoji občini, je občinski svet včeraj v prvi obravnavi potrdil odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini.

»Prostor za zdravnika in njegov tim bomo uredili v stavbi, kjer je bila včasih pošta. Za koncesijo smo pridobili soglasje ministrstva in novomeške enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje, saj Zdravstveni dom Trebnje letos in v prihodnjem letu ne more zagotoviti zdravnika za Šentrupert. Sploh med epidemijo se je pokazala močna potreba po tem, da bi bil splošni zdravnik v kraju in z včeraj sprejetim odlokom mu počasi utiramo pot. Po drugi obravnavi na občinskem svetu bo treba svoje moči usmeriti v to, da v Šentrupert pritegnemo zdravnika in naši občani bodo imeli osnovno zdravstveno oskrbo bližje kot danes,« je zadovoljen župan Andrej Martin Kostelec

Ostali sklepi:

Občina Šentrupert je leta 2013 sprejela občinski prostorski načrt, včeraj pa je občinski svet potrdil njegove prve spremembe in dopolnitve in tako zaključil dolgoletni postopek, v katerem so uspeli potrditi 85 odstotkov predlogov občanov, ki bodo sedaj lahko uresničili projekte, ki so pet in več let čakali. Po včerajšnji drugi obravnavi pa je razveljavljen Občinski podrobni prostorski načrt za novo stanovanjsko sosesko, kar omogoča začetek priprave novega OPPN za območje pod pokopališčem, kjer želijo v Šentrupert med drugim zgraditi tudi dom starejših občanov, zato bo hkrati s pripravo OPPN stekel tudi proces sprememb OPN na tem delu.

V Šentrupertu so včeraj med drugim potrdili tudi zaključni račun za leto 2020, ko so prihodki (predvsem zaradi prodaje JP Energetika Šentrupert) presegli odhodke. Občina je znižala zadolževanje v skupni višini dobrih 1,2 milijona evrov, imela je skoraj 3,9 milijona evrov prihodkov in nekaj manj kot 2,6 milijona evrov odhodkov.

Storitev Pomoč družini na domu Občina Šentrupert financira v višini 63 odstotkov, včeraj pa je občinski svet potrdil nove cene storitve, ki bodo veljale od 1. maja in so za uporabnika nekaj centov višje.

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel tudi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert ter o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentrupert.

Izjava župana:

Vir in foto: Občina Šentrupert, Lapego