• 3.74C Novo mesto
  • 18:06
  • Pon, 30.03.2020

V Sloveniji po srednji šoli spet obvezno služenje vojaškega roka!? Tokrat tudi za dekleta

LJUBLJANA – Poslanec Državnega zbora RS Jani Ivanuša je 12. septembra na vlado naslovil pisno pobudo v zvezi s ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka. V pobudi navaja, da se varnostne
razmere v svetu in v Evropi vse bolj zaostrujejo, številčno stanje pripadnikov Slovenske vojske
pa iz leta v leto upada. V družbi se zato zastavlja vprašanje, kdo bo v primeru ogroženosti branil
domovino. Vladi oz. Ministrstvu za obrambo predlaga, da takoj pričneta s potrebnimi aktivnostmi
za ponovno uvedbo enoletnega obveznega služenja vojaškega roka.

A to še ni vse, omenjeni poslanec namreč ugotavlja, da so ženske vse bolj zgrožene nad dejstvom, da so moški vse bolj mehkužni, neiznajdljivi, občutljivi, niso primerni ne za moža ne za gospodarja ne za očeta ter zato predlaga za vse mladostnike, torej tudi dekleta, da bi morali takoj po zaključku srednje šole za eno leto v vojsko.

In kaj pravi vlada?

»Vlada se v celoti zaveda težav, povezanih z upadanjem številčnega stanja tako poklicnih
pripadnikov Slovenske vojske, kot tudi pogodbenih pripadnikov njene rezervne sestave, kar je
predvsem posledica večletnega zmanjševanja finančnih sredstev za vojaške potrebe. Zato
velike napore vlaga v to, da bi se ta kadrovski primanjkljaj ustrezno zmanjšal oz. uskladil z
načrtovanim številčnim stanjem, kot ga določajo strateško usmerjevalni dokumenti države na
področju obrambe, še zlasti Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in
opremljanja Slovenske vojske do leta 2025,« odgovarja Ministrstvo za obrambo.

NaDlani.si; Foto: youtube