• C Novo mesto
  • 07:19
  • Sre, 29.06.2022

Župan napovedal upokojitev, naslednje leto spet volitve?

Na predlog Odbora za priznanja so za leto 2020 člani občinskega sveta soglasno sprejeli sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Šentrupert in dveh priznanj.

ŠENTRUPERT – Občinski svet Občine Šentrupert se je sestal včeraj v jedilnici tamkajšnje osnovne šole na 10. redni seji v tem mandatu, na kateri je med drugim obravnaval Zaključni račun za leto 2019 in program prodaje JP Energetika Šentrupert.

V Šentrupertu so za leto 2019 načrtovali tri milijone evrov prihodkov in odhodkov, realizirali pa so 2,6 milijona evrov prihodkov (86-odstotna realizacija) in 2,5 milijona evrov odhodkov (82,5-odstotna realizacija). Za investicije so porabili 615 tisoč evrov, od tega 347 tisoč evrov za obnovo in obcestno infrastrukturo za zadnji odsek državne ceste Slovenska vas-Šentrupert, odplačali so tudi 200 tisoč evrov dolgoročnih bančnih kreditov in obresti.

»Zadovoljen sem, ker zaključni račun Občine Šentrupert za leto 2019 prikazuje dejansko finančno stanje občine, saj smo vanj vključili tudi popravke iz zaključnih računov za leti 2017 in 2018. Lahko rečem, da je bilo poslovanje občine v preteklem letu uspešno, sploh ker smo uspeli poravnati veliko zapadlih obveznosti iz preteklosti in relativno redno plačevali tekoče obveznosti. Zapadle obveznosti za plačilo najemnine za vrtec podjetju J-Invest d.o.o. smo zmanjšali na polovico, plačali sodne tudi poravnave in nekatere investicije iz preteklih let, naj omenim AGEP d.o.o., TGM d.o.o., Ekohit d.o.o. in ELES d.o.o.,« je pojasnil župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec.

V Šentrupertu so med drugim na včerajšnji seji sprejeli investicijski program za komunalno opremljanje Obrtniške cone Šentrupert, ki pomeni nov korak do izdaje odločbe Ministrstva ga gospodarski razvoj in tehnologijo o sofinanciranju komunalne ureditve cone. Člani in članice občinskega sveta pa so sprejeli tudi letno poročilo o poslovanju družbe Energetika Šentrupert v letu 2019 in načrt dela za leto 2020, vendar le v tistem delu, ki se nanaša na redno poslovanje. Občinski svet je namreč včeraj sprejel posamezni program prodaje JP Energetika Šentrupert d.o.o., ki omogoča, da se bo predvidoma v mesecu maju začel dvofazni postopek prodaje po metodi javnega zbiranja ponudb, na katerem bo glavni  kriterij izbora doseganje čim večje kupnine, kupec pa naj bi zagotavljal razvoj dejavnosti.

Na predlog Odbora za priznanja so za leto 2020 člani občinskega sveta soglasno sprejeli sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Šentrupert in dveh priznanj. Prejemniki bodo priznanja prejeli na prireditvi ob občinskem prazniku.

Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Vere Rozman za nov mandat direktorice Zdravstvenega doma Trebnje, v svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Trebnje je imenoval Primoža Jakija, trije predstavniki občine v svetu Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert pa so Tomaž Ramovš, Tereza Vene in Vesna Logar.

Župan Andrej Martin Kostelec je ob zaključku včerajšnje seje svetnike seznanil še, da se bo ob koncu leta, ko bo izpolnil pogoje za upokojitev, upokojil.

Pripravil: Občina Šentrupert, Nadlani.si
Foto: Občina Šentrupert