• 12.46C Novo mesto
  • 02:47
  • Ned, 25.10.2020

E-učbeniki in i-učbeniki – Slovenija v zaostanku?

Tiskani učbeniki so priljubljena učna gradiva v osnovnih in srednjih šolah, zadnje čase pa so vse bolj promovirani tudi elektronski učbeniki (e-učbeniki). Vendar pa je le malo znano o učinkih uporabe e-učbenikov in o učnih rezultatih učencev, ki e-učbenike uporabljajo.

V literaturi in digitalnih medijih se pojem e-učbenika (e-textbook) uporablja za učbenik v obliki e-knjige (e-book), ki je definirana kot elektronski (digitalni) ekvivalent tiskani verziji (e-knjige lahko predstavljajo tudi spletni časopisi in digitalne knjige v obliki avdio knjig). Večina e-knjig in učbenikov v e-obliki prednost digitalnega medija izkorišča le v smislu prenosljivosti in digitalnega zapisa. Mnogo oblik učbenika v digitalni obliki ima v aplikaciji dodane funkcionalnosti programov za interaktivne table (označevanje, dopisovanje, pripenjanje slik in dokumentov, ipd.) kot pomoč uporabnikom. Zvočni in video zapisi so vključeni v le majhnem deležu obstoječih e-knjig, saj zahteva dodajanje kvalitetnega in vsebini primernega zvoka in videa k tekstovnemu zapisu veliko tehničnega in didaktičnega znanja. Neprecenljivo in za e-učbenik najbolj karakteristično dodatno vrednost gotovo predstavljajo interaktivni elementi.

e-učbeniki/i-učbeniki

E-učbenik je interaktivni učbenik, ki je učbenik in delovni zvezek v enem. Namenjen je samostojnemu učenju učenca/dijaka, saj poleg nazorno predstavljenih vsebin za usvajanje novega znanja vsebuje tudi elemente za utrjevanje, preverjanje, ponavljanje in poglabljanje usvojenega znanja.

Veliko govorimo, da imajo otroci pretežke šolske torbe; starši tudi večkrat tožijo, koliko časa se morajo učiti s svojimi otroki in jim pomagati pri domačih nalogah. Obojemu bi se (vsaj delno) izognili, če bi učenci šolske učbenike puščali v šoli in uporabljali e-gradiva; obenem bi razbremenili tudi starše.

Učenci in dijaki najbolje poznajo spletno mesto https://eucbeniki.sio.si/, na drugem mestu je vstopna stran Založbe Rokus Klet http://www.irokus.si/prijava, številnih koristnih izobraževalnih spletnih strani pa ne poznajo, kažejo raziskave.

Leta 2011 so se vsa učna gradiva (knjige) v elektronski obliki označevala kot e-učbeniki, izraz i-učbeniki pa se je uveljavil nekoliko pozneje, ko je teh gradiv bilo na trgu že veliko več.

Založba Rokus Klett, kot največji šolski založnik v Sloveniji, učbenike snuje na sodobnih didaktičnih pristopih, in sicer z uvajanjem digitalno podprtih vsebin, ki omogočajo razvijanje abstraktnega in kritičnega mišljenja ter spodbujajo inovativnost. V založbi se sicer razvoju digitalnih medijev posvečajo že od leta 2008, ko so začeli s portalom iRokus, kjer je bilo predvsem predstavitveno gradivo za učitelje, leta 2011 pa so nadaljevali z interaktivnim kompletom, ki omogoča kombinirano učenje digitalnega in tiskanega gradiva. Koncept serije iRokus rešuje problematiko učbeniških skladov, prednost koncepta pa je tudi v tem, da učenci ob uporabi interaktivnega gradiva beležijo svoje ugotovitve v zveze za aktivno učenje, s čimer sestavljajo svoj lastni učbenik. I-učbenik vsebuje pregledno oblikovane interaktivne strani in prinaša popolno vizualizacijo vsebine, ki je ključna za razumevanje.

e-učbeniki/i-učbeniki

Med i-učbeniki jih najdemo tudi nekaj, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ti i-učbeniki so dostopni za vsakogar, uradno potrjeni, zajemajo vso učno snov pri posameznih predmetih in so enostavni za uporabo. Dostop do i-učbenikov je možen preko povezave  http://eucbeniki.sio.si/.

V poročilu za leto 2017 Društva kolegijev, nacionalne in univerzitetne knjižnice (Sconul), so tako študenti kot kupci knjig navedeni kot eden od petih najboljših “transformacijskih” trendov, ki bodo vplivali na knjižnice v naslednjih desetih letih. Študentski potrošniki niso zadovoljni s trenutno situacijo in eden od razlogov je povečanje stroškov učbenikov in pomanjkanje dostopnosti do gradiv iz knjižnic. Predstavitveni dokument obravnava trg učbenikov in preusmerja na digitalne in bolj interaktivne učne vire. Analizira nove pristope k izdajanju učbenikov, vključno z odprtimi platformami principa Airbnb in Uber, kjer bi bili dostopni vsi učbeniki in institucionalne pobude ter nove načine knjižnic, ki učencem prinašajo e-učbenike. Zaključuje z analizo morebitnega motečega vpliva novih platform, namenjenih e-učbenikom.

Poučevanje s tehnologijo v letu 2018
Učitelji se vsako leto bolj izpopolnjujejo skupaj z različnimi tehnologijami. Celo strahoviti mobilni telefon postaja vedno bolj sprejemljiv kot orodje za učilnice, vsaj med tistimi, ki so sodelovali v nedavno opravljeni raziskavi Teaching with Technology, ki so jo nedavno opravili pri spletnem portalu thejournal.com.

Odnos učiteljev do tehnologije
Medtem ko so učitelji v predhodnih raziskavah večinoma pomen tehnologije za učenje opisovali kot “napihovanje”, letošnji rezultati razkrivajo razvijajoči se pozitivizem ne le o tehnologiji, temveč o smeri, v katero se usmerja tehnologija.
Točno tri četrtine učiteljev v raziskavi priznava, da je tehnologija imela izredno pozitiven ali večinoma pozitiven vpliv na izobraževanje učencev. Preostalih 25 odstotkov je dejalo, da ima tehnologija pozitivne in negativne učinke na izobraževanje. Nihče od vprašanih, ni bil mnenja, da bi tehnologija na področju šolstva za pomoč učencem slabo vplivala pri učenju.

Približno enako število (77 odstotkov vprašanih) je bilo pozitivnih glede vpliva tehnologije na težavo poučevanja. Malo manj kot polovica jih je dejalo, da jim je tehnologija zelo olajšala delo.

Velika večina je podprla šole, ki nudijo tehnološke pripomočke študentom (81 odstotkov).

e-učbeniki/i-učbeniki

Najpogostejše naprave, ki so se v lanskem šolskem letu uporabljale med učenci, pa so bili prenosni računalniki. Sledile so e-knjige, takoj za njimi pa pametni mobilni telefoni. Papir/svinčnik je na četrtem mestu dosegel 12,5 odstotka, sledili so tablični računalniki (10 odstotkov) in namizni računalniki (9 odstotkov).

Med učitelji so najpogosteje uporabljene naprave – prenosni računalniki, ki uporabljajo tradicionalne operacijske sisteme (Windows, MacOS, Linux) in pa medijski tablični računalniki (naprave iPad in Amazon).

Bodo tablični računalniki z e-učbeniki zamenjali standardne tiskane učbenike?
Industrija tabličnih računalnikov je vredna približno 60 milijard evrov. Ker so tablični računalniki postali tako razširjeni po svetu, se je začela nova razprava o tem, ali naj se šolski sistemi prilagodijo in preklopijo iz tiskanih učbenikov v digitalne učbenike (e-učbenike) na tabličnih računalnikih.

Zagovornike e-učbenikov, po zadnjih raziskavah, podpira večina učiteljev in študentov po svetu, saj naj bi bili veliko lažji za uporabo, mobilnejši od tiskanih učbenikov, pri večini uporabnikov pa se opazi tudi izboljšanje rezultatov pri testih. Tablični računalniki lahko hranijo na stotine e-učbenikov, varujejo okolje z zmanjšanjem količine tiskanja, povečajo interaktivnost in ustvarjalnost študentov ter ne pozabimo na to, da so digitalni učbeniki cenejši od tiskanih učbenikov.

Nasprotniki e-učbenikov pa pravijo, da so naprave (tablični računalniki) drage, preveč moteče za učence, jih je enostavno pokvariti, kar posledično zahteva dolgotrajno popravilo. Pravijo, da e-učbeniki skupaj s tabličnimi računalniki prispevajo k poslabšanju vida, glavobolu in zamegljenem vidu, zahtevajo draga omrežja Wi-Fi in hitro zastarijo, saj se na trgu pojavljajo vedno bolj tehnološko dodelani modeli.

Vsi študentje v hrvaških šolah od države dobili tablične računalnike
Pri naših sosedih se je digitalizacija šol že začela. Celoten fizični material ne sme presegati 70 odstotkov vseh potrebnih gradiv. To pomeni vsaj 30 odstotkov lažje šolske torbe učencev. Vse, kar je na voljo v obliki fizične knjige, katere po novem lahko ostanejo v šoli, bo na voljo tudi na tabličnem računalniku učenca. To je neposredna disipacija ne le teže šolske torbe, ampak tudi korak proti digitalni

e-učbeniki/i-učbeniki

preobrazbi šole. Hrvaška planira do leta 2022 digitalizirati vse osnovne in srednje šole v državi.
Del sredstev je namenila EU in deloma državni proračun. Pri sosedih zagotavljajo, da strošek ne bo padel na breme šole ali staršev.

Slovenija v zaostanku z digitalizacijo šol
Na Fletcher School z ameriške univerze Tufts že od leta 2008 spremljajo indeks digitalizacije na ravni držav (Digital Evolution Index – DEI). Slovenija se je glede na trenutno stanje digitalizacije uvrstila na 28. mesto, glede na napredek pa šele na 38. mesto oziroma med države, ki počasi nazadujejo. Na razvoj digitalizacije ima največji vpliv izobraževanje. Da naš šolski sistem ne posveča dovolj pozornosti digitalni pismenosti, se žal zaveda premalo poslancev.
Gre za osnovna znanja uporabe digitalne tehnologije, ki bi jih morali pridobiti že osnovnošolci, vendar še danes naletimo na študente, ki teh znanj nimajo.

Sodobni načini poučevanja se vse bolj usmerjajo na učenca in njemu prilagojen tempo učenja ter učne poti in na kreiranje individualno usmerjenega načrta za razvoj sposobnosti in kompetenc vsakega posameznega učenca. V preoblikovanem procesu načina poučevanja in razumevanja učencev morajo učitelji poiskati in oblikovati nove načine za pridobivanje informacij o uspehu svojih učencev ter na podlagi njihove analize zasnovati strategijo poučevanja in učenja, ki vodi v oblikovanje posamezniku prilagojenih učnih poti. Da lahko to storijo, mora izobraževalni sistem vse bolj vlagati v razvoj izobraževalnega procesa z dodatno vrednostjo, z uporabo naprednih tehnologij in načinov v poučevanju in učenju. Iz omenjenega sledi, da je treba spremeniti načine učenja in poučevanja v smeri uporabe tehnologije in uporabe družbenih medijev, ki nudijo napredne možnosti ter učenje spremenijo v bolj interaktivno in zanimivo učno izkušnjo, za kar pa sta potrebna digitalizacija in odpiranje izobraževalnega sistema na vseh nivojih izobraževanja. Dejstvo, da bo omenjeni trend personaliziranega učnega okolja popolnoma spremenil vlogo učitelja ter nadzor nad izobraževanjem preusmeril na učenca, nakazuje, da bo moral izobraževalni sistem v izobraževanje vpeljati postopke za nenehno prilagajanje in izboljšavo svojih storitev, saj je jasno, da se bo učenje kadar koli in kjer koli izvajalo preko različnih mobilnih naprav.

E-učbeniki niso le trend, temveč so tudi dober didaktični pripomoček, ki s smiselno uporabo lahko zelo pripomore k usvajanju znanja in novim oblikam učenja. Potrebno pa jih je primerno predstaviti in učiteljem ponuditi ustrezno podporo pri njihovi uporabi.

Avtor: Marko Vidrih

 

 

 

E-učbeniki in i-učbeniki – Slovenija v zaostanku?
1 od 2
e-učbeniki/i-učbeniki
e-učbeniki in i-učbeniki
Kliknite na sliko za prikaz celotne slike.