• -1.4C Novo mesto
  • 03:06
  • Pon, 20.01.2020

78-odstotna realizacija lanskega proračuna

Občina Mokronog-Trebelno je lani uresničila 77,4 odstotka načrtovanih prihodkov in 78,3 odstotka načrtovanih odhodkov. Z realizacijo so se na včerajšnji, 21. redni seji, seznanili člani tamkajšnjega občinskega sveta. 

MOKRONOG – V letu 2013 so načrtovali 5,9 milijona evrov prihodkov in jih uresničili 4,6 milijona oziroma 77,4 odstotka, na drugi strani pa so načrtovali 6,4 milijona evrov odhodkov in jih uresničili 4,9 milijona evrov oziroma 78,3 odstotka.

„Glede na izredno investicijsko leto 2013 in na likvidnostne težave v celotni državi, je odstotek realizacije zadovoljiv. Zaključili smo projekt GOŠO, dva večja projekta energetske sanacije občinskih objektov, pričeli z izgradnjo vodovoda Mokronog druga faza. Realizacija tega projekta se zaradi revizije enega od ponudnikov prenaša v letošnje leto. Kljub vsemu ocenjujem, da smo leto 2013 izpeljali zelo dobro,“ pravi direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj.

Nekaj ostalih sklepov:
V Mokronogu so se včeraj seznanili tudi z letnim poročilom o delovanju Skupne občinske uprave Mirnska dolina, potrdili so pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec, podali pa tudi soglasja k letnim poročilom javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je tudi Občina Mokronog-Trebelno.

Občinski svet je podal tudi soglasje k imenovanju Zvonke Kostrevc za ravnateljico Osnovne šole Mokronog za še en mandat in soglasno potrdil, da bo Občina Mokronog-Trebelno svoj praznik praznovala 14. marca.

 

Besedilo in foto: Lapego