• 25.94C Novo mesto
  • 10:22
  • Sre, 19.06.2019
  • Prijava

Bo župan Trebnjega pomiril zaskrbljeno mamo?

Počitnice gredo h koncu, raste pa skrb, kam z otroki. Eni v šolo, drugi v vrtec. Kjer pa ni vedno dovolj prostora za vse. To je povedala tudi ena od mam, ki jo skrbi, kam bo poslala otroka, ko bo šla decembra v službo.

TREBNJE„Kam naj dam otroka?“ se sprašuje mama, ki prvorojenke ne bi dala kamorkoli, ko bo treba v službo.  Izvedeli smo, da je dobila zavrnjeno odločbo za vpis v vrtec. Po domače povedano – zanjo v Trebnjem ni prostora.

Presenečeni župan

„Odpiramo nove tri oddelke!“ pa se pohvali župan Trebnjega Alojz Kastelic, ki ga je naš primer milo rečeno presenetil. „V Trebnjem ni večjih problemov otroškega varstva. Še naprej bomo suksesivno odpirali oddelke. Občina se tega loteva zavzeto in resno. Za razliko od nekaterih, kjer je kar 150 otrok na čakalni listi,“ pravi Kastelic, ki dodaja:

„Kolikor vem, pa tudi Maja Klemenčič odpira valdortrski primer vrtca. Pa še nekaj naj bi jih bilo. Kot župan vedno vzpodbujam in podpiram privatne iniciative. V naslednjem šolskem letu bomo odprli tudi štiri nove oddelke v Šentlovrencu,” je jasen župan. Drugače povedano: težav s pridobitvijo mesta ne bi smelo biti. Tako pravi župan, zadevo pa preverjamo še v vrtcu Trebnje.

Če vam zavrnejo vlogo

In še: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec nudi staršem tudi v primeru zavrnitve vloge pravno podlago, najbolj konkreten je 12. člen prej omenjenega pravilnika:

„Komisija za sprejem otrok v osmih dneh po seji, vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki v vrtec niso bili sprejeti, se v
obrazložitvi odločbe navede podatke o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh prejetih vlog, o številu sprejetih otrok, najnižje število doseženih točk, ki so zadoščale za sprejem otrok v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.  Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet zavoda.  Svet zavoda mora o pritožbi odločati najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, se v odločbi navede datum vključitve otroka v vrtec.“

Kako pa je pri vas? Imate težave z vpisom v vrtec? PIŠITE NAM.

D.P.