• C Novo mesto
  • 21:05
  • Pon, 25.09.2023

FOTO: Delavnici o naravni gradnji

Proti koncu septembra so na kmetiji Veles na Svinjskem v sevniški občini v okviru izobraževanj kompetenčnega centra KOC izvedli delavnici o naravni gradnji: teoretično in praktično. Prvi del delavnice  je bil sestavljen iz teoretičnega dela, ki ga je vodil  Anton Pugelj, Gnezdo d.o.o, ter iz praktičnega dela, ko ga je v svoje roke prevzel Janez Jordan, kmetija Veles.

SVINJSKO PRI ŠENTJANŽU – Anton Pugelj je za zaposlene v podjetju Gnezdo d. o. o. in izven v okviru projekta Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije – za trajnostno prihodnost izvedel delavnico na temo Naravne izolacije – tehnologija, lastnosti in področja uporabe.

Prijetno okolje objekta, izoliranega s slamnatimi balami, je služilo kot prostor za delavnico. V obliki večjih in manjših vzorcev so bili razstavljene izolacije in vzorci končne obdelave.

V okviru delavnice so udeleženci izobraževanja najprej pregledali pojem sonaravna oziroma trajnostna gradnja. Spoznali so nekaj najbolj pogosto uporabljenih vrst izolacijskih materialov in njihove lastnosti.

Predvsem so se osredotočili na izolacijo iz konoplje, ovčje volne, lanu, slame in trstike. Skozi lastnosti posamične izolacije so ugotovili prednosti in slabosti.

Najpomembnejši del je uporaba in vgradnja, zato so na vzorcih in na primerih prikazanih z diaproekcijo spoznali osnove naravnih materialov, ki se uporabljajo za končno obdelavo, ter tehnike obdelave, lastnosti in razloge za njihovo uporabo v sistemih naravnih izolacij. Tako so se z izdatnim teoretičnim znanjem pripravili na popoldansko praktično izobraževanje, v katerem so spoznali praktični del in s slamnatimi balami izolirali dve pripravljeni zunanji steni.

Janez Jordan, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Veles in mojster tradicionalnih obrti, je za zaposlene v podjetju Gnezdo d. o. o. in za vse, ki jih tak način gradnje interesira, v okviru projekta Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije – za trajnostno prihodnost izvedel delavnico na temo Naravne izolacije – praktični del: vgradnja slamnatih bal.

Po dopoldanski teoretični podlagi o naravnih izolacijah so na objektu z leseno konstrukcijo imeli še

praktični del delavnice o naravnih izolacijah, in sicer vgradnjo slamnatih bal. V okviru delavnice so najprej preleteli lastnosti slamnatih bal in udeležencem predstavili različne načine, kako se slamnate bale lahko vgradijo v leseno konstrukcijo. Praktično so nato demonstrirali tisti način, ki je po njihovem mnenju najustreznejši. To je vgradnja slamnatih bal na bok ter kompresiranje s pomočjo povezovalnih trakov. Naredili so dve vzorčni steni. Prva je bila enostavna, druga pa je imela konstrukcijske lesene diagonale (vetrovanje). Tako je bilo pri drugi potrebno več znanja in časa za vgradnjo bal, saj je potrebno bale prevezovati in v njih zažagati z električno žago utore. Ko so slamnate bale vgrajene v konstrukcijo, nastane stena. Takšno steno je nato potrebno ‘pobriti’ z električno žago, da je pripravljena na grobi omet.
Na podlagi te demonstracije so lahko udeleženci sami poskusili sodelovati in predvsem postavljali različna vprašanja, ki so jih sproti z delom reševali.

Udeleženci so na delavnici spoznali slamo kot gradbeni material ter različne načine vgradnje slamnatih bal, prav tako pa so dobili celotni vpogled v ta način gradnje.

Petra Jazbec in Janez Jordan, Kmetija Veles
(Foto: Kmetija Veles)