• 24.96C Novo mesto
  • 16:59
  • Čet, 18.07.2019

FOTO: Podpis pogodbe za izgradnjo nove šole v Tržišču

Novo šolsko leto v več vzgojno-izobraževalnih zavodov sevniške občine prinaša pomembne spremembe. Nekatere investicije se zaključujejo, druge pričenjajo, vsem pa je skupen cilj ustvariti kakovostne pogoje za izvajanje vzgoje in izobraževanja.

SEVNICA – Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je danes podpisal pogodbo za izvedbo projekta gradnje nove Osnovne šole Tržišče s telovadnico, in sicer z na javnem razpisu izbranim izvajalcem, podjetjem Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije. To je bilo še zadnje dejanje v prostorih dosedanje šole, v kateri se je izvajal pouk nižje stopnje – sledi namreč rušitev tega dotrajanega objekta in pričetek gradnje nove šole.

Projekt je za kraj zelo pomemben, saj se je pouk doslej odvijal na treh lokacijah, ki pa so vse že dotrajane. Pouk nižje stopnje se bo s 1. septembrom pričel izvajati v preurejenem nadomestnem objektu v Tržišču, ki ga je odkupila občina, v njem pa so preurejene štiri učilnice. Pouk višje stopnje se bo do selitve v skupno novo šolo odvijal v prostorih stare oziroma med krajani poznane kot »zgornje« šole.

Nova devet-oddelčna šola bo imela svojo knjižnico, šolsko kuhinjo z jedilnico, tehnične prostore, prostore za upravo šole in večnamenski prostor, zgrajena pa bo tudi telovadnica. Projekt je delo arhitekta Borisa Briškija, izbran pa je bil na javnem natečaju, ki ga je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedla Občina Sevnica.

Takoj po sklenitvi pogodbe je bila danes izvedena tudi uvedba v delo. Vrednost pogodbe znaša 4.122.940 evrov, pri čemer bo na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 1.767.900 evrov zagotovila država, preostali delež sredstev pa Občina Sevnica. Od izvajalca se pričakuje, da bo vsa dela, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, zaključil do maja 2016. Pouk v novi šoli bo tako po terminskem planu stekel septembra 2016.

Dogodek, ki so ga obiskali številni krajani, so glasbeno obogatili učenci OŠ Tržišče Andreja Turk, Vid Camloh in Marko Flajs. Zbrane je nagovorila tudi ravnateljica Zvonka Mrgole.

Aktualne in načrtovane energetske sanacije
Učence in otroke v vrtcih, ki s septembrom pričenjajo novo šolsko leto v Sevnici in na Studencu, šolski prostori že pričakujejo v drugačni preobleki. V zaključevanju sta namreč energetski sanaciji Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica z enoto vrtca Kekec in Telovadnice pri OŠ Sevnica, ureditvena dela v sklopu energetske in statične sanacije pa spreminjajo tudi podobo Podružnične šole Studenec, kjer prav tako deluje ena od enot Vrtca Ciciban Sevnica.

Z energetskimi sanacijami bo Občina Sevnica nadaljevala tudi v letu 2015, in sicer na Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž s telovadnico, Osnovni šoli Boštanj, Osnovni šoli Krmelj s telovadnico ter Podružnični šoli Loka pri Zidanem Mostu.

Učinek energetskih sanacij se ne bo meril samo skozi energetski prihranek, temveč tudi v bistveno izboljšanem počutju učencev, otrok in zaposlenih ter boljših pogojih za delo. Operacije energetskih sanacij delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, preostali delež investicij pa zagotavlja občinski proračun.

Občina Sevnica