• C Novo mesto
 • 20:13
 • Sob, 04.12.2021

Katere so najbogatejše in najrevnejše države v Evropi?

Evropske države se med seboj precej razlikujejo v tem, kakšen življenjski standard ponujajo svojim prebivalcem glede na razpoložljive finančne zmožnosti. Za boljši vpogled v razlike smo pripravili seznam, katere so najbogatejše in najrevnejše države v Evropi. Tako boste lahko dobili bolj jasno sliko glede tega. Kot kriterij smo vzeli višino BDP-ja na posameznega prebivalca.

Najbogatejše evropske države

Začnimo na vrhu in si poglejmo države, ki se glede na BDP na prebivalca nahajajo na najvišjih pozicijah.

 1. Luksemburg

Na prvem mestu se nahaja Luksemburg. Gre za majhno državo, ki spada v sklop državic, ki jih imenujemo Beneluks. Gre za Luksemburg, Belgijo in Nizozemsko. Sicer pa se Luksemburg geografsko nahaja med Francijo, Nemčijo in Belgijo. BDP Luksemburga raste iz leta v leto. Za to državo je značilna nizka inflacija in majhen delež brezposlenih oseb. Država že od leta 2002 dela na spodbujanju gospodarske raznolikosti, spodbuja pa tudi tuje investicije na področju logistike, medicinskih raziskav, tehnologij na področju upravljanja s financami in vesoljske tehnologije. Finančna industrija k skupnemu BDP-ju države pripomore kar v 35 %.

 1. Irska

Na listi najbogatejših in najrevnejših držav v Evropi se pod drugo najbogatejšo državo uvršča Irska. Njeno glavno mesto je Dublin, sicer pa gre za otoško državo, ki leži zahodno od Združenega kraljestva. Zanjo je značilno majhno, a moderno gospodarstvo, ki je eno najmočnejših v Evropi. Vse to po zaslugi močnega izvoznega sektorja, nizke inflacije in rasti na področju zaposlovanja v zdravstvu. Za Irsko je značilna nizka davčna stopnja, zaradi česar je ta država privlačna tudi za mednarodna podjetja, ki bi se rada okoristila na ta račun.

 1. Norveška

Tretje mesto med najbogatejšimi državami zaseda Norveška, ki spada med Skandinavske države. Njeno glavno mesto je Oslo, leži pa zahodno od Švedske. Za Norveško je značilen eden najvišjih standardov življenja, ki ga ta država nudi svojim prebivalcem. Njeno gospodarstvo je zelo napredno in raznoliko glede na dejavnosti. Norveška je precej odvisna od naravnih virov. Je ena največjih naftnih izvoznic na svetu. Ta država je finančno hkrati precej odvisna od svoje industrije. Ena pomembnejših panog je ribolov. Je ena največjih izvoznih morske hrane na svetu, takoj za Kitajsko.

 1. Švica

Če nadaljujemo s pregledom seznama najbogatejših in najrevnejših držav v Evropi, lahko na 4. mestu glede na bogastvo najdemo Švico. Ta se geografsko nahaja med Francijo, Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Odlikuje jo zelo razvit storitveni sektor. Ta vključuje tudi enega najbolj svetovno prepoznavnih bančnih sektorjev. Storitvene dejavnosti prispevajo k skupnemu BDPju kar več kot 70 %. Prav tako je Švica prepoznavna po farmacevtski industriji, ki se uvršča med najbolj konkurenčne na svetu. Po drugi strani kmetijstvo k BDP-ju Švice prispeva manj kot 1%.

 1. Nizozemska

Nizozemska se na lestvici najbogatejših evropskih držav uvršča na 5. mesto. Gre za državo, katere glavno mesto je Amsterdam in ki meji na Belgijo in Nemčijo. Nizozemska ima zelo ravninsko pokrajino. Že od leta 1959 ji največ denarja prinaša prodaja zemeljskega plina. Država je precej odvisna od zunanje trgovine. Izvaža predvsem kemikalije, stroje, opremo in prehrambne produkte. Kar 70 % skupnega BDP-ja je na račun storitvenih dejavnosti, 18 % na račun industrije in 1,6 % od kmetijstva.

Najbogatejše in najrevnejše države v Evropi – Luksemburg. FOTO: Pixabay

Najrevnejše evropske države

Pa si na seznamu najbogatejših in najrevnejših držav v Evropi poglejmo še tiste države z najnižjim BDP-jem na prebivalca.

 1. Moldavija

Na prvo mesto se uvršča Moldavija. Ta se geografsko nahaja med Ukrajino in Bolgarijo. To državo so v preteklosti zaznamovali politična nestabilnost, padec gospodarske dejavnosti in druge težave, ki so nastale kot posledica propada Sovjetske zveze v letu 1991. Za revnost države so zasluženi tudi slabše razvita industrija, prehranska negotovost in gospodarski kolaps. Vseeno lahko opazimo, da se je delež njenih državljanov, ki živijo pod pragom revščine, precej zmanjšal med letoma 2006 in 2015.

 1. Ukrajina

Ukrajina meji na Moldavijo, Romunijo, Madžarsko, Slovaško, Poljsko, Belorusijo in Rusijo. Ko je bila Ukrajina še del Sovjetske zveze, je imela drugo najmočnejše gospodarstvo glede na ostale članice. Vendar pa je po razpadu Sovjetske zveze prišlo do ključnega preobrata. Velik delež njenega prebivalstva živi pod pragom revščine. Pomemben dejavnik, ki prispeva k revnosti države so koruptivne dejavnosti vlade. Zaznamuje pa jo tudi slabo razvita infrastruktura.

 1. Kosovo

Izmed najbogatejših in najrevnejših držav v Evropi lahko med najrevnejše evropske države uvrstimo tudi Kosovo. Gre za državo, ki meji na Albanijo, Črno goro, Srbijo in Severno Makedonijo. Ta država je postala neodvisna in se s tem odcepila od Srbije šele leta 2008. Kar 30 % njenega prebivalstva živi v revščini. To je približno 550.000 ljudi. Državo zaznamuje tudi precejšnji delež brezposelnih oseb. Teh je od skupnega prebivalstva kar okoli 35 %. Večina družin na mesečni ravni zasluži zgolj 500 evrov.

 1. Albanija

Na 4. mestu najrevnejših držav lahko najdemo Albanijo. Njeno glavno mesto je Tirana. Na zahodu meji na Jadransko morje, sicer pa jo obdajajo še Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija in Grčija. Njeni glavni atributi so naravni viri kot so nafta, zemeljski plin in minerali. Kljub temu, da je njeno finančno stanje precej slabo, pa raste iz leta v leto.

 1. Bosna in Hercegovina

Med najrevnejše države Evrope sodi tudi Bosna in Hercegovina. Glavni razlog za revščino je njena vključenost v vojno. Preden je prišlo do vojne in genocida, je bilo njeno finančno stanje na povprečni ravni. V vojni je umrlo precej moških iz skupine delovno aktivnega prebivalstva. Zaradi tega so številne družine zapadle v revščino.

Najbogatejše in najrevnejše države v Evropi -Bosna. FOTO: Pixabay

Kam se uvršča Slovenija?

Morda se za konec sprašujete, na katero mesto se je uvrstila Slovenija. Slovenijo so na omenjenem seznamu najbogatejših in najrevnejših držav v Evropi uvrstili na 20. mesto med najbogatejšimi državami. Gre za državo, ki je usmerjena k izvozu, največji padec gospodarstva pa se je zgodil leta 2009 v času gospodarske krize. Gospodarstvo se je ponovno postavilo na noge leta 2014. Največ k njenemu BDP-ju v zadnjih letih prispevata turizem in gradbeništvo.

Vidimo lahko, da imajo evropske države glede na svojo geografsko lego, zgodovinske dogodke in naravne danosti različna izhodišča, zaradi katerih se nahajajo tam, kjer so.

Avtorica: Petra Kušar