• C Novo mesto
  • 13:16
  • Sob, 27.11.2021

Kaj vse se izobraževanju lahko zgodi v 60-ih letih?

Učenje je edina stalnica v življenju, vendar se način izobraževanja ves čas spreminja glede na razvoj in potrebe gospodarstva, družbe in posameznika. V CIK Trebnje to miselnost živijo že 60 let. Ponosni so, da jim je v teh letih zaupalo toliko ljudi in še bolj jih veseli, da jim ljudje zaupajo tudi v časih, ko imajo na izbiro ogromno brezplačnih izobraževanj. Ugotavljajo, da na koncu šteje le kakovost in strokovnost izvajalcev izobraževanja, čemur v CIK Trebnje sledijo že vsa leta njihovega delovanja.

Letno tako njihov prag prestopi okoli 3.000 slušateljev, ki jim nova znanja predaja več kot 100 predavateljev, strokovnjakov na svojih področjih. Ponujajo več kot 40 različnih izobraževalnih programov, tečajev in usposabljanja na področju temeljnih in poklicnih kompetenc. Veseli jih, da vse več podjetij v regiji prepoznava pomembnost razvoja kadrov, ki jim skozi njihova izobraževanja nudijo razvoj novih veščin in kompetenc, posledično pa tudi osebni in karierni razvoj. Samo lansko šolsko leto so tako sodelovali s 150 podjetji, samozaposlenimi in drugimi organizacijami v dolenjski regiji.

V povezavi s potrebami podjetij oziroma njihovih zaposlenih in strastjo CIK-a – učenjem – so v preteklih letih razvili tudi lasten program CIKoletje, ki je primeren tudi za družinam prijazna podjetja. Otroci imajo tako priložnost, da počitnice preživljajo aktivno s svojimi vrstniki, staršem pa ni treba skrbeti, da bi šolarji ves čas preživeli ob računalniku, tablicah in televiziji. Seveda CIKoletje ni šola, se pa otroci skozi zabavne in ustvarjalne aktivnosti vseeno učijo novih spretnosti, vrednot in socialnih veščin.

EnCIKlopedija našega učenja za odrasle

Kako se je izobraževanje odraslih spreminjalo skozi vseh šest desetletij njihovega delovanja, bodo predstavili v obsežni publikaciji. V njej so zbrali misli ljudi, ki so krojili in utirali pot v tej izobraževalni ustanovi, ljudi, ki so njihove programe obiskovali, in ljudi, ki jih podpirajo in skupaj z njimi zrejo v prihodnost, polno izzivov in sprememb tudi na področju izobraževanja.

»V okolju in širše budno spremljamo potrebe v znanju, postavljamo nove učne cilje, iščemo nove oblike in najbolj uspešne metode učenja. Danes postaja izobraževanje vedno bolj individualno, da oblikuje unikatnega človeka, ki se izogne konkurenci in daje najboljši del sebe. V CIK Trebnje sodelujemo v evropskih projektih in sledimo sodobni globalizaciji izobraževanja.« To so besede, ki jih je v jubilejno publikacijo zapisala prof. dr. Ana Krajnc, dolgoletna sodelavka CIK Trebnje. Piše tudi o tem, kako so tako sodelavci kot slušatelji stkali vezi, ki bodo ostale za vedno.

»Moje izhodišče je vedno človeški odnos, saj vedno delam za slušatelje, ki si upajo biti, kar v resnici so – ustvarjalni in samozavestni posamezniki z upanji in sanjami za svojo prihodnost. /…/ Vseskozi se zavedam, kako je ljudem po službi težko obiskovati popoldanska predavanja, da bi dopolnili izobrazbo, saj jih doma po službi čakajo družina, otroci, skrbi. Trudim se jim dati čim več uporabnega znanja, ki naj bi jim bil podloga za njihov osebni in karierni razvoj,« je drug vidik izobraževanja za odrasle opisala Irena Zrilič, predavateljica strokovno-tehničnih predmetov, ki s CIK Trebnje sodeluje že debelih 36 let.

Vseživljenjsko učenje v CIK Trebnje se zaokroži v Univerzi za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) Trebnje, kjer upokojenci lahko še naprej razvijajo in poglabljajo svoja znanja v različnih krožkih. UTŽO so pred 21 leti ustanovili mladi upokojenci. »Zanimala so nas tako nova znanja in spoznanja kot možnost druženja s soobčani, bivšimi sodelavci, sosedi, znanci in novimi obrazi. Krožki z različnimi temami in dejavnostmi, za katere smo tudi sami predlagali teme,  so pritegnili veliko udeležencev in udeleženk, torkova predavanja v CIK Trebnje z najrazličnejšimi vsebinami so bila vedno izredno obiskana, prav tako se nas je veliko udeleževalo ekskurzij in izletov v t. i. Popotni malhi,« se začetkov UTŽO spominjata Cecilija in Rudi Žibert.

Pridružite se jim na zaključni prireditvi 3. decembra 2019

Še mnogo tovrstnih spominov je moč prebrati v publikaciji, pripovedovali jih bodo tudi na njihovem zaključnem dogodku tega jubilejnega leta. Sprehodili se bodo po prehojeni poti in pokukali v načrte za prihodnost, zato vas 3. decembra 2019 vabijo v Hotel Galaksija Trebnje, kjer se boste imeli priložnost srečati tudi vsi, ki ste kdaj skupaj gulili CIK-ove klopi.

Foto: Alenka Stražišar Lamovšek in Foto Eving