Kako enostavno je izogibanje plačilu parkirnine v Ljubljani

06. jul. 2024, ob 13.10
195
120 SEK

Plačevanje parkirnine je za številne voznike neprijetno dejstvo, s katerim se dnevno soočajo. Čeprav večina voznikov sprejme to obveznost, se najdejo tudi tisti, ki iščejo načine, kako se izogniti plačilu. Ena izmed pobud občanov Mestne občine Ljubljana je razkrila primer, kjer samostojni podjetnik Iztok Dimc s.p. na inovativen način izigrava sistem parkirnine.

Podjetnik naj bi s svojega kombija redno odstranjeval registrske tablice, s čimer se izogne plačilu parkirnine. S tem pa tudi prepreči, da bi mestni redarji lahko ugotovili lastništvo vozila in izdali kazen. Takšno početje je seveda v nasprotju s pravili in izzove nezadovoljstvo med ostalimi vozniki, ki pošteno plačujejo parkirnino.

Prijava občana, ki je opozoril na to problematiko, je bila naslovljena na Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). V odgovoru so sporočili, da bodo zadevo preverili s poostrenim nadzorom plačila parkirnine. Pri tem se bodo osredotočili na pridobivanje podatkov o registrskih številkah vozil, s katerih uporabniki odstranjujejo tablice.

Občina je priznala, da trenutno nima učinkovitega vzvoda za sankcioniranje takšnega početja. Kazen za neplačano parkirnino je namreč mogoče izdati le, če ima vozilo nameščene registrske tablice. Ena izmed možnih rešitev bi lahko bil odvoz vozila, vendar se ta ukrep v praksi uporablja predvsem za zapuščena vozila. Postopek odvoza pa traja dlje, kot potrebuje kršitelj, da se vrne do svojega vozila in odpelje brez plačila parkirnine.

Okus poletja: 5 receptov za osvežilne limonade
S svojo bledo rumenkasto barvo, kiselkastim okusom in pravo zakladnico vitaminov limonada gasi žejo že veliko generacij. Današnji podatki kažejo, da sladkan sok limone najbrž izvira iz Azije, od

Odziv občine in LPT je izpostavil težavo, ki se pojavlja v urbanih središčih, kjer je povpraševanje po parkirnih mestih veliko. Vsako brezplačno zasedeno parkirno mesto pomeni manj možnosti za druge voznike, ki so pripravljeni plačati za parkirnino. To ustvarja nepošteno situacijo, kjer nekateri izkoriščajo sistem, medtem ko se drugi držijo pravil in plačujejo.

Za dolgoročno rešitev te problematike bi občina lahko razmislila o več ukrepih. Eden izmed njih je namestitev kamer, ki bi spremljale parkirna mesta in zaznale vozila brez registrskih tablic. Takšen sistem bi omogočil hitrejšo identifikacijo kršiteljev in bolj učinkovito sankcioniranje.

Druga možnost je sprememba zakonodaje, ki bi omogočila izdajo kazni tudi za vozila brez registrskih tablic, če se ugotovi, da so bila ta odstranjena namenoma. Takšen ukrep bi lahko imel preventivni učinek in zmanjšal število kršitev.

Čeprav se zdi izogibanje plačilu parkirnine nekaterim kot iznajdljivost, gre v resnici za kršitev pravil, ki vpliva na vse voznike. Mestna občina Ljubljana in LPT se zavedata te težave in obljubljata ukrepe za izboljšanje nadzora. Upamo lahko le, da bodo ti ukrepi učinkoviti in bodo pripomogli k pravičnejši razporeditvi parkirnih mest v Ljubljani.

195
120 SEK