• 4C Novo mesto
  • 01:23
  • Pet, 28.02.2020

Kdaj univerza v Novem mestu ?

V ponedeljek, 30. novembra 2015, so Stranka modernega centra, LO Novo mesto in Visokošolsko središče Novo mesto organizirali okroglo mizo z naslovom Potencialne možnosti razvoja visokega šolstva v JV Sloveniji, saj je zagotavljanje kakovostnega izobraževanja izjemno pomembno. O razlogih za in proti ter o pobudi za univerzo na Dolenjskem, ki je bila izražena že pred dobrimi desetimi leti, a je zaradi različnih razlogov še vedno zgolj ideja na papirju, so govorili predstavniki različnih poslovnih okolij v Mestni občini Novo mesto.

Nekatera izhodišča, zapisana v Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020, je predstavila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Maja Makovec Brenčič. Poudarila je pomen kakovostnega visokošolskega izobraževanja in izpostavila pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za univerzo. Dejala je, da so danes možnosti mladih za izobraževanje povsem drugačne v primerjavi s preteklostjo, saj imajo možnost prehajanja in s tem izbire med univerzami tako v evropskem kot svetovnem prostoru.

Najpomembnejše mejnike zametkov razvoja visokega šolstva na Dolenjskem je predstavil akad., prof. dr. Marjan Blažič, Borut Škerlj, svetnik SMC v MONM in pobudnik okrogle mize, pa je predstavil sedanje stanje na tem področju. V razpravo so se vključili še Branka Dajčman iz Adrie Mobil, doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica ZD Novo mesto, mag. Ana Blažič, Štefan David, direktor Šolskega centra Novo mesto, in prof. dr. Peter Novak.

Tako je bila današnja okrogla miza priložnost za aktivno razmišljanje o ustanovitvi univerze in postopno oblikovanje tovrstne vizije.

Vir in foto:  smc