• C Novo mesto
  • 21:01
  • Ned, 13.06.2021

Ključna sestavina uspeha

Ali sebe smatrate kot uspešnega človeka? Kakšne asociacije se vam porajajo ob misli na besedo uspeh? Se vam zdi uspeh lahko ali težko dosegljiv?

Kaj sploh je uspeh?

Obstaja več definicij uspeha. Deloma uspeh definira družba, v veliki meri pa si ga definiramo tudi sami. Osebe, ki imajo zelo ozko definicijo uspeha in ga smatrajo kot nekaj, kar se zgodi le nekajkrat v življenju (npr. diploma, napredovanje v službi), se bodo redkeje počutile uspešne. V svoje cilje bodo morale daljše obdobje vlagati zelo veliko energije, preden bodo dosegle to, kar smatrajo kot uspeh. Ljudje, ki vidijo uspeh tudi v manjših dosežkih (npr. večerna telovadba, uspešen sestanek), pa bodo v večji meri uspeh doživljali na vsakodnevni ravni. Majhne zmage bodo doživljali že na poti do svojega cilja in ne šele ob koncu, zato bo tudi njihova vsakodnevna motivacija pogosto višja ter bodo najverjetneje bolj zadovoljni sami s sabo v različnih fazah doseganja cilja. Kako uspešne se počutimo, je torej v veliki meri povezano z lastno definicijo uspeha. Pri tem, kako uspešne se počutimo je pomembno tudi, kako si uspeh, ko ga doživimo, razlagamo. Ljudje, ki imajo slabšo samopodobo, svoj uspeh pogosto skušajo v svojih in tujih očeh zmanjšati ter so lahko prepričani, da so imeli ‘zgolj srečo’. Tisti, ki imajo dobro samopodobo, pa znajo sprejeti pohvalo za svoj uspeh in se ob misli na svoj uspeh počutijo zadovoljni in ponosni.

Razlika med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi

Uspešni ljudje se od manj uspešnih zelo pogosto razlikujejo zlasti po tem, kako doživljajo neuspeh. Manj uspešni posamezniki neuspeh doživljajo kot nekaj trajnega, posplošijo ga na različna področja svojega življenja in razloge zanj iščejo v svojih sposobnostih. Npr: “Nisem dovolj sposoben, da bi mi uspelo.” “Nikoli mi nič ne gre.” Nasprotno pa uspešni ljudje svoje neuspehe dojemajo kot začasne, jih ne posplošujejo in vzroke zanje iščejo zunaj sebe. Neuspehov torej ne pripišejo svojim sposobnostim, temveč drugim okoliščinam, zato še naprej iščejo nove načine za dosego svojih ciljev. Npr. “Nisem se najbolje odrezal, ker sem imel premalo časa in informacij.” “Tokrat mi ni uspelo.” “Kaj bi naslednjič lahko storil drugače?” Neuspeha torej ne zaznavajo kot nekaj nujno slabega, pač pa kot izkušnje in kot zgolj del njihove poti do želenega.

Od česa je odvisen uspeh?

Večina ljudi se lahko spomni situacij v svojem življenju, ko so se počutili uspešni kot tudi tistih, kjer ni bilo tako. Mnogi se lahko na raznih področjih počutijo različno, npr. v službi se počutijo uspešne, na partnerskem področju pa neuspešne. Uspeh ni vedno odvisen le od nadarjenosti, dobrih delovnih navad, trdega dela ali sreče, temveč kot že rečeno tudi o našega načina mišljenja. Način, kako zaznavamo sami sebe in kako razmišljamo ni nekaj, kar bi nam bilo že dano in česar ne bi mogli spreminjati. Čeprav se tega vedno ne zavedamo, svoj način mišljenja izbiramo. Če želimo postati uspešni, je ključno, da se miselno naravnamo na uspeh.

Primer iz terapevtske prakse

Nedolgo nazaj je bil pri meni v terapiji gospod, ki je imel rad svojo službo in si je močno želel uspeha, a ga ni nikoli resnično pričakoval. Večkrat se je lotil kakšnega zahtevnejšega projekta, a se je nato ustrašil in postal prepričan, da ne bo zmogel ter zaključitev projekta, skupaj z zaslugami zanj prepustil sodelavcu. Skupaj sva najprej raziskovala njegove predstave o uspehu. Ko raziskujemo svoja prepričanja o uspehu, se je dobro vprašati, kako si pravzaprav definiramo uspeh. Ali je uspeh sestavljen le iz enkratnih življenjskih situacij ali tudi iz manjših vsakdanjih dogodkih? Je uspeh nujno le nekaj za kar moramo garati? Kako so naši starši dojemali uspeh ter kako so se odzvali ob neuspehu? Včasih lahko ugotovimo, da so v našem okolju ali družini celo bolj cenili neuspeh, saj je morda prevladovalo prepričanje, da so vsi uspešni ljudje pokvarjeni. Morebiti uspeh nezavedno povezujemo z vzvišenostjo ali brezčutnostjo. Morda smo prepričani, da nismo vredni uspeha ali da je uspeh omejena dobrina, zaradi česar je bo zagotovo zmanjkalo ravno za nas. Včasih nam prav naše predstave uspehu onemogočajo postati uspešni v življenju. Z omenjenim gospodom sva ugotovila, da je globoko v sebi prepričan, da si ni prav želeti uspeha. Skrbelo ga je, da bi ob uspehu postal pohlepen, samovšečen ter da bi uspeh poslabšal njegove odnose z drugimi. Njegove predstave o uspehu sva tekom terapije postopoma spreminjala. Postopoma se je pričel zavedati svoje vrednosti in začel verjeti, da si uspeh resnično zasluži. Ko se je v službi naslednjič lotil večjega projekta, sam sebe pri izvedbi projekta ni več sabotiral. Misel na uspeh mu torej ni več prinašala občutka strahu in nezadostnosti, pač pa se je ob razmišljanju o uspehu počutil motiviranega in navdušenega.

Pomembno je torej, da sami sebe na svoji poti k želenim ciljem ne pričnemo podzavestno ovirati. Kot je nekoč dejal Henry Ford: “Če mislite, da zmorete ali če mislite, da ne zmorete, imate v obeh primerih prav.”

Vir: Katja Z. Istenič

Hočem več

www.hocem-vec.com