Kmetje dali vladi jasno sporočilo: uresničitev zahtev ali pa vseslovenski protest!

12. mar. 2024, ob 09.48
11
70 SEK

Slovenski kmetje, združeni v različne kmetijske organizacije, so vladi postavili ultimat: če do 15. marca 2024 do 15. ure ne bodo izpolnjene njihove ključne zahteve, se bodo 19. marca ponovno zbrali na vseslovenskem protestu. To napovedujejo po tem, ko so že v februarju izrazili svoje nezadovoljstvo s trenutnimi pogoji in ukrepi, ki vplivajo na slovensko kmetijstvo.

Kljub obsežnim pogajanjem z novim vodstvom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugimi pristojnimi ministrstvi, kmetijske organizacije opozarjajo, da konkretnih rešitev še ni na vidiku. V ozadju te napetosti stojijo dolgoletne težave in zahteve, ki po mnenju kmetov niso bile ustrezno obravnavane ali rešene.

 

Med ključnimi zahtevami, ki so jih kmetje postavili pred vlado, so:

  1. Izključitev OMD izplačil iz obdavčitve;
  2. Umeščanje in izgradnja vodne infrastrukture ter kmetijska dejavnost;
  3. Sprememba uredbe o pravilih pogojenosti;
  4. Dostopnost in dovolj sredstev za kmetijsko-okoljske podnebne ukrepe;
  5. Zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja;
  6. Redna in takojšnja izplačila ukrepov SKP – na raven preteklega obdobja;
  7. Znižanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Kmetijske organizacije poudarjajo, da pogovori niso več dovolj in zahtevajo takojšnje ukrepanje. Pomanjkanje konkretnih rešitev in dolgotrajno reševanje zahtev postavlja slovensko kmetijstvo v negotov položaj, kmetje pa se čutijo prezrte in ponižane s strani odgovornih institucij.

Čas teče, kmetje pa upajo na hitro in učinkovito odzivnost vlade, ki bo prinesla konkretne in trajne rešitve za izboljšanje pogojev slovenskega kmetovanja.

Pripravil: NaDlani.si, foto: FB Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11
70 SEK