• -1.4C Novo mesto
  • 03:05
  • Pon, 20.01.2020

Komunala zadolžena tudi za vodo v Šentrupertu

Trebanjska Komunala je prevzela še upravljanje oskrbe s pitno vodo v Šentrupertu, trenutno tako opravlja javno službo v petih občinah oziroma 179 naseljih.

 

ŠENTRUPERT – »Trudili se bomo zagotavljati čim bolj kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo. Poleg vzdrževalnih del nas skupaj z občino v letošnjem letu čaka tudi nekaj investicijsko-vzdrževalnih del, s katerimi bomo na sistemu Šentrupert povečali varnost vodooskrbe,« je ob prevzemu v upravljanje oskrbe v Šentrupertu povedal direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič.

Vse morebitne okvare in druge težave z oskrbo s pitno vodo tako na sistemu Šentrupert kot tudi Zaloka in Mokronog, ki ju Komunala upravlja že od prej, lahko uporabniki sporočijo na telefonsko številko 031-626-360, ki je dosegljiva vse dni v tednu.

Komunala Trebnje tako opravlja javno službo oskrbe s pitno vodo v petih občinah, in sicer Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna Peč, v upravljanju pa ima od  1. januarja letos osem vodovodnih sistemov: Trebnje, Čatež, Trebelno, Radulja, Mokronog, Jagodnik, Zaloka in Šentrupert.

V sklopu omenjene dejavnosti to javno podjetje upravlja z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami, skrbi za redno vzdrževanje ter zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo. »Nad vsemi osmimi vodovodnimi sistemi opravljamo stalni nadzor, tako fizično kot preko daljinskega nadzora ( vodovod Šentrupert ni daljinskega nadzora). Sistem nadzora omogoča stalen pregled nad dogajanjem na vodovodnem omrežju in tudi takojšnja popravila v primeru okvar. Vzdrževanje vodovodnih sistemov ima velik pomen tudi za ohranjanje kakovosti pitne vode. Intenzivno odpravljanje napak, obnavljanje, sanacijska in redna vzdrževalna dela so pomembni ukrepi za zagotavljanje kakovostne pitne vod,« pravijo na Komunali.

Komunala Trebnje sicer med drugim skrbi za 37 vodohranov, 29 črpališč in prečrpališč, 856 hidrantov ter pitno vodo zagotavlja 13.653 uporabnikom v 179 naseljih.

J.S.