• C Novo mesto
  • 12:54
  • Sob, 27.11.2021

Krka razkriva: lani za 31 odstotkov nižji čisti dobiček

Skupina Krka je po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 108,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 31,4 odstotka manj kot predlani. Znižanje je po navedbah družbe med drugim posledica nižjih cen in razvrednotenja nekaterih valut. Prihodki od prodaje so porasli za okoli odstotek na 1,17 milijarde evrov.

NOVO MESTO – Kot je razkrila Krka, je nižji čisti dobiček skupine posledica izrazitih cenovnih erozij na večini trgov ter razvrednotenja nekaterih vzhodnoevropskih in srednjeevropskih valut. Prodaja na ravni skupine je količinsko zrasla za 11 odstotkov. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 1,09 milijarde evrov, kar je 93 odstotkov celotne prodaje.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine je znašal 122,4 milijona evrov, kar je 38,6 odstotka manj kot predlani. Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) je bil z 228,2 milijona evrov za 25,6 odstotka nižji kot v letu 2015. Družba Krka je imela 102,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 29,7 odstotka manj kot predlani. Prihodki od prodaje so se znižali za 1,4 odstotka na 1,07 milijarde evrov. EBIT družbe je upadel za 40,5 odstotka na 98,9 milijona evrov, EBITDA pa za 27,4 odstotka na 180,7 milijona evrov.

Napovedi so visoke

Predsednik Krkine uprave Jože Colarič je na novinarski konferenci napovedal, da v Krki na ravni skupine letos načrtujejo prodajo v višini 1,22 milijarde evrov in dobiček predvidoma večji od lanskega. V Krki bodo po njegovih besedah še naprej stavili na “vertikalno integrirani poslovni model”, na pretežno organsko rast poslovanja, visok delež novih izdelkov v prodaji in na njeno količinsko rast. Prizadevali si bodo zaokrožiti ponudbo v Krkinih najmočnejših terapevtskih skupinah, in sicer pri zdravilih za zdravljenje bolezni srca in žilja, bolezni prebavil in presnove ter bolezni osrednjega živčevja.

Izboljšanje dobičkonosnosti naj bi dosegli z nadaljnjim povečevanjem prodaje, izboljševanjem strukture prodanih izdelkov in zmanjševanjem stroškov. Posebna skupina za prihranke pripravlja inovativne predloge za znižanje stroškov.

Najpomembnejša Krkina prodajna skupina sicer ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je dosegla 963,7 milijona evrov, kar je dobrih 82 odstotkov prodaje skupine, glede na predlani pa je bila za odstotek manjša. Colarič je ponovil, da sta na to zmanjšanje vplivali manjša prodaja zaradi izrazitega zniževanja cen zdravil na posameznih trgih in izpad zaradi neugodnih tečajev nekaterih valut na vzhodnoevropskih in srednjeevropskih trgih. Količinsko se je prodaja zdravil na recept glede na predlani medtem povečala za 11 odstotkov.

Izdelkov brez recepta, ki so v prodaji skupine dosegli 9,5-odstotni delež, so prodali za 111,2 milijona evrov, kar je tri odstotke več kot predlani, njihova prodaja pa se je količinsko okrepila za tri odstotke. Prodaja veterinarskih izdelkov, ki so dosegli 5,3-odstotni delež prodaje, je znašala 62,8 milijona evrov, kar je za petino več kot predlani. Količinska rast je bila 24-odstotna. Za devet odstotkov se je povečala prodaja zdraviliško-turističnih storitev oz. prihodki Term Krka, ki so dosegli 33,7 milijona evrov.

Colarič je povedal tudi, da so lani v Krki registrirali 19 novih izdelkov oz. 16 zdravil na recept, en izdelek brez recepta in dva veterinarska izdelka v 41 farmacevtskih oblikah in jakostih. Za zdravila na recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke so po različnih registracijskih postopkih v različnih državah na novo pridobili 546 registracij. Sicer pa v Krki poleg razvoja izdelkov in tehnologij na tradicionalnem farmacevtskem področju preučujejo in delajo tudi na izdelkih z novejših tehnoloških področij, zlasti s področja podobnih bioloških zdravil.

O investicijah: tudi nov center v Novem mestu

Glede investicij je navedel, da so na ravni skupine za naložbe lani namenili 131,8 milijona evrov, od tega 80,7 milijona evrov v matični družbi in 51,1 milijona v odvisnih družbah. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Objekt gradijo v neposredni bližini drugih treh razvojno-kontrolnih centrov in bo povezan z RKC 2 in RKC 3. Pripravljalna dela za gradnjo 54 milijonov evrov vrednega objekta so začeli sredi leta 2005, lansko jesen pa so ga zgradili in v celoti zaprli. Spomladi letos bo RKC 4 inštalacijsko pripravljen za vgrajevanje laboratorijske in tehnološke opreme. Objekt s skupno površino 18.000 kvadratnih metrov bo opremljen in pripravljen za uporabo v drugi polovici leta.

Leto za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in razvojne infrastrukture, načrtujejo približno 174 milijonov evrov, dejavnosti pa bodo okrepili tudi na področju prevzemov podjetij in skupnih naložb.

Število zaposlenih v Sloveniji in tujini bodo v Krki okrepili za skupaj štiri odstotke, skupno število vseh naj bi preseglo 11.400, je še napovedal Colarič.

Vir: STA
Foto: Krka