Ljudske obveznice, kaj morate vedeti?

03. feb. 2024, ob 14.13
Posodobljeno pred 25 dnevi
20
120 SEK

V Sloveniji je s 1. februarjem 2024 začel teči vpis t.i. ljudskih obveznic, ki so namenjene fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji. Obveznice so izdane v skupnem obsegu 250 milijonov evrov, z ročnostjo treh let, in letno obrestno mero 3,4 odstotka. Izdajatelj obveznic je Republika Slovenija, ki jamči za izplačilo glavnice in obresti. Uradna izdaja obveznic bo 23. februarja, z uvrstitvijo na Ljubljansko borzo pa se predvideva 27. februarja​​.

Vpis in dostopnost

Vpis ljudskih obveznic poteka od 1. do 16. februarja 2024. Obveznice so dostopne prek petih distributerjev: NLB, Nova KBM, BKS, SKB in borzno-posredniške družbe Ilirika, pri čemer so na voljo v več kot 200 vpisnih mestih po Sloveniji. Poleg tega je možen tudi spletni nakup preko videoidentifikacije. Obveznice bodo po uvrstitvi na borzo prosto prenosljive, kar pomeni, da jih bo lahko kupil kdorkoli​​​​.

Finančni pogoji in stroški

Minimalni znesek vpisa je postavljen na 1000 evrov, maksimalni pa na 100.000 evrov. Stroški vodenja trgovalnega računa se gibljejo med 15 in 28 evrov, odvisno od načina obveščanja. Za nakup obveznic je potrebno odpreti trgovalni račun, za kar je potreben veljaven osebni dokument, številka bančnega računa, davčna številka in EMŠO ali KID koda. Obresti do tisoč evrov bodo neobdavčene, kar pomeni, da bo letni donos pri minimalnem vplačilu okoli 34 evrov​​​​.

Boste vložili v ljudske obveznice?

Pri vlaganju v ljudske obveznice v Sloveniji je pomembno upoštevati razmerje med vloženim zneskom, obrestmi in morebitnimi stroški. Pri manjših vložkih obstaja možnost, da stroški presežejo pridobljene obresti. Za večje vložke, kjer letne obresti presegajo 1000 evrov, je treba plačati 25-odstotni davek na presežek. Vložki do 30.000 evrov ostanejo v večini primerov neobdavčeni. Pri vložku 100.000 evrov bi se v enem letu nateklo 3400 evrov obresti, od katerih bi bilo 600 evrov obdavčenih. Po treh letih bi neto dobiček, po plačilu davka, znašal 8400 evrov, brez upoštevanja stroškov.

Tedenski horoskop za vse znake od 8. do 14. julija
Tedenski horoskop nadaljuje sanjske in romantične teme, ki so definirale prejšnjega. Luna narašča po čudoviti mladi luni v raku prejšnjega tedna in izziv je ugotoviti, kdaj je čas za korak napr

Cilji in pričakovanja ljudskih obveznic

Namen izdaje ljudskih obveznic je pridobitev dodatnih sredstev za državni proračun in prispevek k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji. Prav tako je cilj izboljšanje finančnega opismenjevanja prebivalstva in spodbujanje zanimanja za naložbe na trgu kapitala. S tem se želi aktivirati del vlog gospodinjstev, ki so trenutno shranjene v bankah​​.

Pomen za vlagatelje

Ljudske obveznice predstavljajo priložnost za vlagatelje, da z višjim donosom kot pri bančnih vlogah dosežejo večjo razpršenost in raznovrstnost svojih naložb. Ta vrsta naložbe je obravnavana kot manj tvegana in ponuja transparentnost ter zaščito vlagateljev skladno z visokimi standardi, ki veljajo za vse državne obveznice Republike Slovenije​​​​.

Pripravil: NaDlani.si, foto: Canva

20
120 SEK