• C Novo mesto
  • 09:36
  • Tor, 02.03.2021

„Moji sodelavci so junaki današnjega časa!“

Magistra ekonomskih znanosti zavod vodi že 11. leto, s svojim delom, profesionalnostjo in strokovnostjo je Zdravstveni dom Trebnje zgled mnogim.

TREBNJE – Za zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji je zahtevno, naporno, turbulentno leto polno lekcij, novih vedenj, preizkušenj in znanj. O izzivih, ki jih prinaša COVID-19 realnost, smo se pogovarjali z mag. Vero Rozman, direktorico Zdravstvenega doma Trebnje. Magistra ekonomskih znanosti zavod vodi že 11. leto, s svojim delom, profesionalnostjo in strokovnostjo so zgled mnogim.

Mag. Vera Rozman, direktorica ZD Trebnje

Kakšno leto je bilo za ZD Trebnje?
„Leto 2020 je bilo zanimivo in razburkano, polno novih izkušenj ter spoznanj. Izkazala se je naša sposobnost hitrega prilagajanja. Mnogokrat smo prišli do zgornje meje mogočega. Postavljeni smo bili pred številne izzive. Ker pa je konec leta namenjen pozitivnim pogledom, lahko zaključim, da smo  združili ogromno znanja, sposobnosti, zmožnosti, volje, energije, pa tudi stališč, mnenj, pričakovanj in zahtev, da smo novo nastalo situacijo odlično obvladali.  Prav zato se uvrščamo med najboljše zdravstvene ustanove v državi.“

V kakšni kadrovski postavi ste začeli leto, v kakšni ga končujete?
„Trenutno nas je zaposlenih 130, dva več kot konec leta 2019. Zaposlili smo 6 novih sodelavcev. Samo dva sodelavca sta zavod zapustila na svojo željo, ostalim je potekla pogodba za določen čas. S ponosom pa ugotavljam, da Zdravstveni dom Trebnje združuje zavzete, delavne,  strokovne in prijazne zaposlene, kar prepoznavajo tudi naši uporabniki. Moji sodelavci so junaki današnjega časa.“

Ste na katero kadrovsko okrepitev še posebej ponosni?
„Ponosna sem na vsakega izmed zaposlenih. Vsak prispeva svoj kamenček v mozaiku uspešne zgodbe zdravstvenega doma Trebnje. Glede na veliko pomanjkanje zdravnikov pa sem še posebej vesela, ko nam uspe zaposliti nove zdravnike. Letos smo zaposlili novo specialistko, ki je bila prej naša specializantka, ter dva zelo perspektivna specializanta družinske medicine. Ponosna sem tudi na naše štipendiste – študente medicine, ki so nam tudi pomagali reševati napeto epidemiološko situacijo.“

Večkrat slišimo, da imamo ZD-ju premalo zdravnikov. Kako je pri vas? Kako to rešujete?
„Žal nismo izolirani od situacije na trgu dela glede zdravnikov. Tudi pri nas se srečujemo s pomanjkanjem specialistov, predvsem družinske medicine, urgence in pediatrije. Da bi lahko »mirno« zadihali, bi v danem trenutku potrebovali najmanj pet zdravnikov specialistov.“

Uspešni in aktivni ste bili na področju investicij. Čestitke za milijon evrov, kolikor so bila vredna zadnja vlaganja. Ste ponosni na to? V kaj ste investirali?
„V zadnjih dveh letih smo priča živahni investicijski dejavnosti. Ponosni smo na nove pridobitve, ki izboljšujejo pogoje za delo zaposlenih in posledično nudijo boljše storitve za uporabnike. Po lanskoletni nadgraditvi zdravstvenega doma (pridobili smo nove prostore za pediatrijo) smo razširili in uredili prostore za fizioterapijo, pridobili bistveno večjo telovadnico, preuredili in razširili prostore za medicino dela, pripravili prostore za center za krepitev zdravja (4 prostore), pridobili smo tudi novo konferenčno sobo in predavalnico. V celoti smo prenovili dve zobozdravstveni ordinaciji, odprli novo splošno ambulanto, nabavili reševalno in patronažno vozilo. Kupili smo prostor v sosednji stavbi, kjer imamo trenutno urejeno Covid-19 ambulanto. V Mokronogu smo prenovili sanitarije, prostor za čistila in efektivne odpadke ter referenčno ambulanto. Trenutno smo v fazi preurejanja ginekologije. S tem se počasi končuje ciklus prenov in širitev. V obstoječi stavbi ni več možna širitev, zato bo potrebno razmišljati o novih kapacitetah.“

Kako ZD prihaja do sredstev? Kdo so vaši ključni financerji? Kaj lahko (in koliko?) dobite na trgu?
„Zdravstveni dom se v največji meri financira glede na obseg storitev, ki jih opravi za paciente. Naši glavni financerji so ZZZS in prostovoljne zavarovalnice. Nekaj sredstev za investicij nam včasih uspe pridobiti tudi od Ministrstva za zdravje. Na trgu letno pridobimo 8-10 % vseh prihodkov.“

Kako pa je COVID-19 spremenil način organizacije in dela?
„Največ energije in časa smo v letu 2020 posvetili obvladovanju epidemije Covid-19. Spremenili smo tako prioritete, kot način dela. Odprli smo nova delovišča in na novo definirali sistem obravnave  (ambulanta covid, vhodna triaža, odvzem brisov, prevozi okuženih, sistem sprejema in obravnave paciente, obravnava s sodobnimi tehnologijami, sistem vizite v DSO, obravnava »na daljavo«……).“

Kako bi ocenili pripravljenost na novo realnost, ki jo narekuje COVID-19?
„Na začetku leta absolutno nismo bili pripravljeni na novi virus… Sicer smo že v januarju 2020 povečali nabavo zaščitne opreme, zato je, ob racionalni rabi, pri nas ni nikoli zmanjkalo. Bili smo med prvimi, ki smo priskočili na pomoč v Covid-19 ambulanti v urgentnem centru Novo mesto (še pred razglasitvijo epidemije v marcu). Usmeritve in navodila so prihajala z veliko zamudo. Prepuščeni smo bili sami sebi. Kot sedaj ugotavljamo, to sploh ni slabo, saj smo čedalje bolj prepričani, da se sami najbolje organiziramo.“

Zdravstveni Dom Trebnje

Zagotovo ste skozi vse te izkušnje v teh mesecih napredovali.
„Sedaj lahko trdim, da smo suvereni pri obvladovanju epidemije. Na ustrezen način obravnavamo tako okužene (svetovanje, obravnava zapletov, telemedicina…..) kot potencialno okužene (odvzem brisov, obveščanje….). Od spomladi je bilo veliko novih znanstveno potrjenih dognanj glede virusa, ki jih spremljamo in upoštevamo pri svojem delu. Naši zaposleni pomagajo tako v DSO, kot v UKC Ljubljana.“

Trebnje in okolica sta imela in še imata precej COVID-19 primerov – kje pa sami vidite razloge za to?
„Razlog je sicer enostaven in jasen: preveč druženja, brez ustrezne razdalje in zaščite (maska, razkuževanje, prezračevanje). V praksi pa zadeva ni enostavna. Pogosto se stikom ne da izogniti (npr. delovno mesto), včasih pa ljudje tega ne želijo (neustrezno druženje). Veliko žarišče je bil DSO ter delovne sredine. V trenutni situaciji je zelo težko z gotovostjo definirati, kje je do okužbe prišlo. Vsem polagam na srce, da se obnašajo odgovorno.“

Zdravstvo niso le zdravniki, v kakšni psihofizični kondiciji so vaši zaposleni? Kako skrbite zanje, da ne pregorijo, da ostajajo v formi, še posebej v teh zahtevnih razmerah?
„Logično je, da psihična kondicija pri zaposlenih zaniha, glede na obremenitve. Poskušamo prisluhniti vsakem posamezniku. Bistveno je, da drug drugega podpiramo in bodrimo, ko nastopijo težje situacije. Vedno je rešitev v pogovoru, v filozofiji sprejemanja napak in čim bolj enakomerni obremenitvi.“

Katera lekcija leta 2020 je za vas največja, vas je največ naučila in vam bo še kako koristila?
„Dobra lekcija je spoznanje, kako hitro lahko izpadeš iz cone udobja oziroma iz poznane situacije. Rešitev je velika fleksibilnost.“

Leto se izteka. Smo v času, ko se kujejo novi plani. Kakšni so načrti za leto 2021?
„V teh turbulentnih časih je izredno težko delati podrobne plane. Pa vendar, brez vizije ni napredka. Optimistično načrtujemo zapolnitev kadrovskih vrzeli. V načrtu imamo še nekaj investicijskih dejavnosti. Žal ni realno da bi, glede na finančno stanje zdravstvene blagajne, pričakovali povečanje programov dejavnosti. Želimo si, da bi število okuženih prešlo v normalne okvirje, da bi energijo in čas spet lahko posvetili razvoju zavoda na strokovnem in organizacijskem področju.“

Ste zadovoljni s sodelovanjem z občinami, ustanoviteljicami?
„Z vsemi občinami ustanoviteljicami odlično sodelujemo. Podpirajo nas na poti našega razvoja in prisluhnejo našim težavam ter idejam. Na tem mestu bi se zahvalila vsem županom in občinskim upravam za odlično sodelovanje.“

Kako bi ocenili sodelovanje z državo? Kaj je zadovoljivo, kje so možnosti za korak naprej in več?
„Nad zdravstveno politiko na ravni ministrstva in države sem razočarana. Njihova pravila in navodila so pogosto prepozna, nedefinirana, nepremišljena, zmedena in kontradiktorna. Pogosto prinašajo več zmede kot rešitev. Glede na razmere v politiki me tako stanje, niti ne čudi. Zdravstvena politika že dolgo časa več ne igra svoje vloge in ne definira okvirov zdravstvene dejavnosti. Tako se izvajalci znajdemo, kot se znajdemo glede na omejitve in to čutijo tudi pacienti.“

Pripravil: Nadlani.si
Foto: ZD Trebnje