• C Novo mesto
  • 23:54
  • Pon, 18.10.2021

Na Mirni sprejeli prvi rebalans proračuna

Člani občinskega sveta so na včerajšnji 21. redni seji potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna in se seznanili s polletno realizacijo proračuna, ki je 31,8-odstotna na prihodkovni in 27-odstotna na odhodkovni strani.

Proračun 2013 tudi po rebalansu ostaja visok približno 3,5 milijona evrov, pri čemer ostaja tudi zadolževanje v višini 0,5 miljona evrov, če ne bo prišlo do spremembe dinamike izvajanja projektov.

So pa svetniki v proračun dodali postavko za nakup klorinatorjev za vaške vodovodne sisteme – 20 tisoč evrov so prerazporedili iz postavke za preplastitev košarkarskega igrišča pri osnovni šoli, ki je že vključeno v postavko za preureditev športnega parka.

Prihodke po 23. členu Zakona o financiranju občin (70 tisočakov) so dodali na projekt Poslovno-industrijska cona Mirna, saj za načrtovani projekt vodovoda Stara Gora – Praprotnica niso pravočasno pridobili gradbenega dovoljenja.

V prvem polletju je bilo sicer realiziranih milijon evrov prihodkov (31,8 % veljavnega proračuna) in nekaj tisoč evrov več odhodkov (27,0 % proračuna).

“Želje vseh nas so bile, da bi nekoliko več naredili na prodaji zemljišč. Zaradi nekaterih ukrepov, ki jih je sprejela država, smo morali počakati, da so se ti ukrepi umaknili – to je predvsem sladkorni zakon. Imamo še nekaj drugih zemljišč v stanovanjski coni, kjer smo šli v spremembo zazidalnega načrta, da bomo naredili bolj prijazne in sprejemljive parcele za potencialne investitorje,” pravi župan Dušan Skerbiš.

Svetniki so se seznanili tudi s stališči župana do pripomb občanov na novi občinski prostorski načrt in novi lokacijski načrt za območje stanovanje soseske Roje IV.