• C Novo mesto
  • 01:27
  • Ned, 22.05.2022

Na voljo 73.000 evrov

Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti.

SEVNICA – Na spletni strani Občine Sevnica je objavljen javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2018. Skupna višina sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu, znaša 73.000 evrov.

Postavke sofinanciranja so: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev ter podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti na naslov Občine Sevnica najpozneje do 12. februarja 2018. Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti.

Občina Sevnica

cvetličarna