Nezakonito prerazporejanje javnih sredstev: kdo je vpleten v sporni nakup?

24. jun. 2024, ob 18.24
Posodobljeno pred 20 dnevi
234
260 SEK

Neuradno pridobljeno poročilo Službe za notranjo revizijo na pravosodnem ministrstvu je razkrilo šokantne podrobnosti o enem najbolj spornih nakupov države v zadnjih letih. Revizija preiskuje nakup propadajoče sodne stavbe na Litijski ulici v Ljubljani, kar je pripeljalo do resnih obtožb proti nekdanji pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan, finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču in predsedniku vlade Robertu Golobu. Revizorji trdijo, da so ti ključni politični odločevalci nezakonito prerazporedili proračunska sredstva.

Osnutek revizijskega poročila obsega več kot 90 strani in nosi zelo obremenjujoče ugotovitve za omenjene politične akterje. Država je na zadnji delovni dan preteklega leta od podjetnika Sebastjana Vežnaverja kupila stavbo na Litijski ulici za 7,7 milijona evrov, kljub temu da ministrstvo za pravosodje ni imelo dovolj denarja za ta nakup. Revizorji trdijo, da so bila sredstva nezakonito prerazporejena, kar jasno kaže na kršitev Zakona o javnih financah.

Poročilo o nezakonitem prerazporejanju sredstev

Neuradno pridobljeni osnutek revizijskega poročila kaže na to, da so minister za finance, nekdanja ministrica za pravosodje, Služba vlade za zakonodajo, Vlada RS in predsednik vlade zlorabili svoje položaje in nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske postavke 7608 – Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 298710 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb PO, NRP 2030-223-0017, v višini 6,5 milijona evrov.

Dominika Švarc Pipan in Robert Golob pod drobnogledom

Obtožbe letijo predvsem na nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, finančnega ministra Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba. Notranja revizija, ki se je začela 18. januarja 2024, je pregledala celotno dokumentacijo in podatke od aprila lani pa vse do konca maja letos. Revizorji trdijo, da so bili politični odločevalci podrobno seznanjeni z vsemi postopki in so kljub temu kršili zakonodajo.

Majhne navade, ki vam bodo pomagale dvigniti energijo
Se tudi vam pogosto dogaja, da se čez dan počutite utrujeno, brez moči, volje in motivacije kljub temu, da ste spali zadostno število ur? Seveda je to lahko posledica nekvalitetnega spanca, stresa

Skrb za zakonitost in finančno odgovornost

Revizija razkriva, da je Dominika Švarc Pipan kljub pomanjkanju sredstev v proračunu vztrajala pri nakupu in poskušala zagotoviti potrebna sredstva preko ministra za finance in predsednika vlade. Ministrstvo za pravosodje je v Ljubljani najelo prostore na 14 lokacijah, kar državo mesečno stane skoraj 330 tisoč evrov. Da bi pridobila potrebna sredstva, je nekdanja ministrica naročila svojim podrejenim, naj denar iščejo znotraj proračuna ali preko leasinga, in preverijo vrednosti zemljišč, ki bi jih lahko prodali.

Zloraba proračunskih sredstev

Na podlagi revizije je razvidno, da je bila Dominika Švarc Pipan o vsem obveščena in je naročila iskanje virov za nakup stavbe. Prav tako ni odredila izdelave lastne cenitve stavbe. Država je šele aprila, štiri mesece po plačilu kupnine, naročila svojo cenitev, ki je pokazala, da je bila stavba vredna šest milijonov evrov, medtem ko je država zanjo plačala 1,7 milijona evrov več.

Preverjanje notranjih dokumentov

Notranja revizija je pregledala celotno dokumentacijo in ugotovila, da je šlo za očitno kršitev zakonodaje pri prerazporejanju proračunskih sredstev. Poleg tega je ugotovila, da je bil nakup stavbe izpeljan brez ustreznih predhodnih ocen in zavarovanj, kar je povzročilo dodatne stroške za državo.

Zaključek in posledice revizije

Revizija je razkrila vrsto nepravilnosti in kršitev, ki so bile storjene pri nakupu stavbe na Litijski ulici. Poročilo jasno kaže na nezakonito prerazporejanje sredstev in pomanjkanje ustreznih postopkov in nadzora. Čeprav trenutne ugotovitve še ne bodo imele pravnih posledic, se pričakuje, da bo Računsko sodišče kmalu izdalo svoje revizijsko poročilo, ki bi lahko imelo resne posledice za politične akterje.

Preobrat v zadnjem trenutku

Ker je bilo na koncu premalo časa, da bi do konca leta 2023 dejansko izvedli nakup, je po več sestankih in usklajevanjih 18. decembra padla odločitev, da se vse aktivnosti z nakupom nove sodne stavbe ustavijo. Kljub takšnemu sporočilu je Dominika Švarc Pipan vztrajala pri novem sestanku z ministrom Boštjančičem, kjer je po nekaj splošnih vprašanjih finančni minister na presenečenje vseh soglašal z nakupom.

Dominika Švarc Pipan. Foto: Bojan Puhek.

Hitri in nepravilni postopki

Posledica hitenja in časovne stiske je bila slabo pripravljena prodajna pogodba, ki je močno odstopala od primerljivih. Pogodba ni vsebovala predplačila, ampak zgolj plačilo celotne kupnine v nenormalno kratkem roku, kar je povzročilo dodatne težave. Revizorji so ugotovili več nepravilnosti v pogodbi in pomanjkanje ustreznih zavarovanj.

Tedenski horoskop za vse znake od 8. do 14. julija
Tedenski horoskop nadaljuje sanjske in romantične teme, ki so definirale prejšnjega. Luna narašča po čudoviti mladi luni v raku prejšnjega tedna in izziv je ugotoviti, kdaj je čas za korak napr

Visoko tvegano poslovanje

Bonitetna ocena podjetja Rajski vrt, ki je stavbo prodalo, razkriva, da je bilo podjetje ustanovljeno izključno za nakup nepremičnine na Litijski in njeno nadaljnjo prodajo. Bonitetna ocena je jasno pokazala, da je poslovanje s tem podjetjem visoko tvegano, kar je dodatno obremenilo državo.

Nacionalni preiskovalni urad preiskuje

Nakup stavbe na Litijski preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Zlorabe položaja pri poslu je osumljenih 13 ljudi, protipravna premoženjska korist pa naj bi znašala najmanj 3,4 milijona evrov.

Očitki o mobingu in zlorabi položaja

Le nekaj tednov po razkritju nakupa so na ministrstvu izrekli opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi Urošu Gojkoviču in Simonu Starčku, ki sta bila odgovorna za realizacijo nakupa. Revizorka ocenjuje, da je Dominika Švarc Pipan z izrečenima opozoriloma zlorabila delovnopravni institut opozorila pred odpovedjo za ustrahovanje zaposlenih.

Zaključek revizije in prihodnji koraki

Revizijsko poročilo razkriva številne nepravilnosti in kršitve pri nakupu stavbe na Litijski ulici. Čeprav trenutne ugotovitve še ne bodo imele pravnih posledic, se pričakuje, da bo Računsko sodišče kmalu izdalo svoje poročilo, ki bi lahko imelo resne posledice za politične akterje.

Revizija je jasno pokazala, da so bili politični odločevalci podrobno seznanjeni z vsemi postopki in so kljub temu kršili zakonodajo. Pomanjkanje ustreznih predhodnih ocen, nepravilnosti v pogodbi in visoko tvegano poslovanje so povzročili dodatne stroške za državo. Nacionalni preiskovalni urad že preiskuje zlorabe položaja, kar bi lahko pripeljalo do pravnih posledic za vpletene.

Povzeto po članku na 24ur.com.

Napisal: Nadlani, foto: Anže Petkovšek

234
260 SEK