• 12.53C Novo mesto
  • 05:14
  • Sob, 14.09.2019

Nova cesta prinaša nova delovna mesta

V četrtek so za gradnjo prve faze podpisali pogodbo z izbranim, najugodnejšim izvajalcem del, podjetjem Pirc gradnje.

ŽUŽEMBERK – Zahodna Suha krajina spada med najredkeje naseljene pokrajine v Sloveniji in je označena kot demografsko ogroženo območje. Eden od poglavitnih ciljev Občine Žužemberk je zaustavitev negativnih demografskih trendov, kar se posredno doseže z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti v lokalnem okolju. “Zagotovili bomo, da bo čim več znanja ostalo v občini in bližnji okolici, da si bodo mladi lahko ustvarili družino v svojem domačem kraju,” je poudaril žužemberški župan Franc Škufca.

“Gradnja dostopne ceste C v Obrtni coni Hinje bo povečala zaposlovanje v krajevni skupnosti Hinje, ob obstoječih bodo prihajala tudi nova podjetja,” je še dodal župan. V coni se predvideva opravljanje vseh vrst predelovalnih (proizvodnih in obrtnih), skladiščnih, prometnih in drugih spremljajočih dejavnosti, kot so trgovina, gostinstvo, finančno posredništvo, dejavnosti javne uprave in še mnogo drugih dejavnosti. Občina je pridobila gradbeno dovoljenje za cesto C znotraj cone. Predmet zasnove je tako 200 metrov ceste, meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, elektro-kabelska kanalizacija in telekomunikacije. Gre za velik korak, ravno v času, ko je gospodarska kriza nekoliko popustila in je čas za večje investicije, ki bodo v prid vsem občanom in občankam.

Najugodnejši izvajalec

V četrtek so za gradnjo prve faze podpisali pogodbo z izbranim, najugodnejšim izvajalcem del, podjetjem Pirc gradnje. Lastnik Franc Pirc je Suhokranjec, zato so na občini veseli tudi tega, da lahko sodelujejo z uspešnim podjetnikom, ki sicer deluje v Ljubljani, a ni pozabil na svoje korenine. “Zadovoljni smo s podpisom pogodbe in vem, da bo Občina Žužemberk z nami zadovoljna,” je povedal Franc Pirc, lastnik in direktor podjetja Pirc gradnje. Investicija prve faze znaša približno 100.000,00 evrov. Financiranje je iz občinskega proračuna. Prva faza bo končana v prvem letošnjem polletju, takoj zatem bodo prešli na naslednjo. Projekt je pripravilo podjetje Gradbeni inženiring Zakrajšek, z Elektrom Kočevje pa je sklenjen dogovor za nadaljevanje projekta. Izvedba projekta bo omogočila širitev proizvodnje obstoječim in odprla možnost gradnje zainteresiranim gospodarskim družbam. Vsako dodatno delovno mesto bo predstavljalo veliko pridobitev za prebivalce bližnjih krajev.

Tudi sicer se bo v občini Žužemberk v tem in naslednjem letu veliko gradilo in obnavljalo. Med drugim sta v fazi gradnje dve mrliški vežici, obnovljenih in zgrajenih bo več cest in pločnikov, eden največjih projektov pa je gradnja vrtca v Žužemberku, za gradnjo katerega bo kmalu izdan tudi razpis. Ne smemo pozabiti niti na gradnjo žužemberške obvoznice in suhokranjskega vodovoda. To je, kot je večkrat poudaril župan Franc Škufca, za občino zgodovinski projekt, ki je tako finančno kot tudi gradbeno že krepko čez polovico.

Peti mandat

Občina Žužemberk, ki združuje 51 naselij, je bila ustanovljena pred skoraj 20 leti. V njej trenutno živi več kot 4.800 ljudi. Prav njena ustanovitev je občanom prinesla nova pričakovanja in upanje, da bosta Žužemberk in celotna Suha krajina ponovno lahko postala ena izmed najbolj razvitih pokrajin v Sloveniji, kar je pred več kot 150 leti že bila. Prav za razvoj in napredek trga in občine se v prvi vrsti zavzema tudi župan Franc Škufca, ki županuje že peti mandat.

Občina Žužemberk