• 20.21C Novo mesto
  • 22:37
  • Čet, 02.07.2020

Novomeška bolnišnica lani pridelala izgubo

Splošna bolnišnica Novo mesto je preteklo poslovno leto končala z izgubo v višini 2,3 milijona evrov. Hkrati s to bolnišnico bremenijo tudi še stare in nepokrite izgube v višini tri milijone evrov ter 8,5 milijona evrov odprtih neplačanih obveznosti. Zaradi navedenih izidov je svet zavoda bolnišnici naložil finančno revizijo.

NOVO MESTO – Vodstvo novomeške bolnišnice je danes sporočilo, da jim navedene odprte oz. neplačane obveznosti povzročajo velike finančno likvidnostne težave, visoka izguba in zapadle obveznosti pa terjajo izvedbo številnih sanacijskih ukrepov za izboljšanje poslovanja.

Kot ocenjujejo, bolnišnica sama in brez pomoči ustanoviteljice oz. države finančne sanacije ne bo zmogla. Dodali so, da je svet zavoda vodstvu bolnišnice naročil, da se opravi finančna revizija njenega poslovanja. Sicer pa v bolnišnici pričakujejo, da bo ta predvidoma končana aprila, so še zapisali.

Novomeška bolnišnica je sicer do konca preteklega leta in svojega mandata vodila dolgoletna direktorica Mira Retelj. Po novem letu oz. 1. januarja pa jo je na tem mestu nasledila Milena Kramar Zupan, ki je pred tem kot direktorica vodila Zdravstveni dom Novo mesto.

V bolnišnici so decembra lani odprli novi urgentni center, s katerim so dobili dodatnih 4000 kvadratnih metrov in nov trietažni objekt. Celotna naložba je stala 7,2 milijona evrov, 4,9 milijona je iz evropskih sredstev in proračuna zagotovila država, 2,3 milijona evrov pa bolnišnica. STA