• C Novo mesto
  • 15:06
  • Pon, 08.08.2022

Občina, kjer vse rešujejo kar prek spleta

Občinski svet se je včeraj seznanil s prenehanjem mandata enemu od občinskih svetnikov zaradi selitve v drugo občino.

MIRNA – Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 12. redni seji, tudi tokrat zaradi epidemioloških razmer prek videokonference. Osrednja točka je bil predlog proračuna za prihodnje leto, ki predvideva 3,86 milijona evrov prihodkov in 3,97 milijona evrov odhodkov.

Večje investicije v proračunu za prihodnje leto so energetska sanacija stavbe za izvajanje javnih programov, med drugim tudi predšolskega varstva (400 tisoč evrov), izgradnja črpališča Sajenice in sanacija vodne vrtine (dobrih 121 tisoč evrov) ter prestavitev regionalne ceste R1-215 oziroma t. i. obvoznica (100 tisoč evrov). 

„Tudi v prihodnjem letu bomo nadaljevali z realizacijo že načrtovanih projektov, predvsem na področju vodooskrbe in cestne infrastrukture. Dokončali bomo tudi projekt EKO UP, ki vključuje prenovo dvorane v Kulturnem domu Partizan in izvedbo štirih spremljevalnih delavnic. Zaradi trenutne situacije, ki vnaša v naša življenja neko mero negotovosti, se spreminja tudi terminski načrt energetske sanacije stavbe, ki bo namenjena izvajanju javnih programov, med drugim tudi predšolski vzgoji. Z iskanje možnosti zunanjih virov financiranja želimo razbremeniti občinski proračun, zato smo trenutno v fazi izdelave prijave na državni razpis za energetsko sanacijo omenjenega objekta. Lahko rečemo, da bomo v prihodnjem letu tudi pri nas zaključevali dokumentacijski, v letu 2022 pa izvedbeni del načrtovanih projektov in naložb,« pravi direktorica občinske uprave Občine Mirna Tanja Šinkovec.

Predlog proračuna predvideva tudi zadolževanje v višini nekaj manj kot 238 tisoč evrov, in sicer za financiranje investicijskih projektov, ki jih bo v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2021–24 ob sprejemanju Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2021 potrdil tamkajšnji občinski svet. Včeraj sprejeti predlog proračuna bo 14 dni v javni razpravi – to bo priložnost za uravnotežene predloge za spremembe, ki jih lahko podajo člani občinskega sveta, delovnih teles in vsi občani.

Občinski svet se je včeraj seznanil s prenehanjem mandata enemu od občinskih svetnikov zaradi selitve v drugo občino. V volilni enoti 2 bodo tako morali izpeljati nadomestne volitve. Za predstavnika Občine Mirna v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija je imenoval župana Dušana Skerbiša.

Pripravil: Občina Mirna
Foto: Občina Mirna

odiseja planetariji