• C Novo mesto
  • 07:33
  • Tor, 28.06.2022

Občina Mirna prevzela pobudo za obvoznico

Potem ko je Direkcija za ceste RS že oktobra 2008 recenzirala leto prej narejeno študijo variant obvoznice Mirna, se je postopek pripave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) začel na podlagi dogovora z direkcijo decembra 2011.

Po državni cesti med Trebnjem in Sevnico se čez kamniti most v centru Mirne povprečno pelje več kot 5000 vozil dnevno, kar govori o izjemni gostoti prometa skozi kraj. Kamniti most je ozko grlo, zastoji lahko trajajo tudi do deset minut.

Obvoznica je tako ključna rešitev vsakodnevnih prometnih zagat, s katerimi se srečujejo tako vozniki tovornih kot tudi osebnih vozil. Zato je Občina Mirna dala pobudo, da pripravi OPPN in tako pospeši pripravo dokumentov in naredi korak naprej k uresničitvi večdesetletnih želja in pobud.

„Trasa obvoznice Mirna je bila načrtovana že pred mnogimi leti, tam nekje 30, 40 let nazaj, in v vsem tem času se ni spreminjala. Tako da Občina Mirna in Občina Šentrupert samo povzemata tisto, kar je že nekdo definiral oziroma Direkcija Republike Slovenije za ceste tudi potrdila kot najugodnješo varianto. Če bo po sreči in če ne bo večjih zapletov, je pričakovati, da bi lahko dokument sprejeli na občinskih svetih občin Šentrupert in Mirna spomladi naslednje leto,“ o trasi in pripravi OPPN pravi mag. Štefan Velečič, ki je na Občini Mirna zadolžen za področje okolja in prostora.

Skupna dolžina obvoznice, ki v zadnjem delu poteka tudi na območju sosednje občine Šentrupert, je 1800 metrov. Trasa obvoznice je že definirana v novem občinskem prostorskem načrtu obeh občin, določena pa je z varianto, ki jo je kot tako določila država z recenzijo študije varinat oktobra 2008. OPPN traso sedaj umešča v prostor.

Naložba je ocenjena na nekaj več kot dva milijona evrov (skupaj z odkupi zemljišč), pri čemer občina financira le del infrastrukture v pločniku in javno razsvetljavo v naselju Mirna, ostalo pa je strošek države, ki po umestitvi obvoznice v načrte državnih investicij, lahko kandidira tudi za sredstva iz kohezijskega sklada.