• 0.04C Novo mesto
  • 04:04
  • Čet, 27.02.2020

Občina Mirna želi pritegniti investitorje

Občinski svet Občine Mirna je na včerajšnji, 8. redni seji, znižal višino komunalnega prispevka za gradnjo na območju Poslovno-industrijske cone Mirna za približno 22 odstotkov, s čimer nadaljuje spodbujanje investicij v coni, kjer kvadratni meter komunalno opremljenega zemljišča stane 28 evrov.  

MIRNA, 3. februar 2016 –Na Mirni so Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja PIC Mirna sprejeli oktobra 2013 in z njim predvideli, da je glede na stopnjo opremljenosti zemljišč in z upoštevanjem pridobljenih sredstev iz proračuna EU povprečni komunalni prispevek za poslovni objekt s 637,50 m2 neto tlorisne površine v eni etaži na 3.555 m2 velikem zemljišču 30 tisoč evrov. Ker prostorski akt omogoča investitorjem tudi gradnjo večjih objektov, je strošek lahko sorazmerno višji.

V praksi to lahko pomeni zneske, za katere ocenjujemo, da ne spodbujajo investicijskega potenciala v želenem obsegu. Občina Mirna si želi v PIC Mirna pritegniti investitorje, ki bodo s svojim prihodom ustvarili vsaj 30 novih delovnih mest, zato jih tudi s temi ukrepi spodbujamo h gradnji. Znižanje komunalnega prispevka za več kot petino pomeni konkurenčno prednost v primerjavi s podobnimi poslovnimi conami v okolici, hkrati pa zagotavlja priliv v občinski proračun. Učinek bo sicer kratkoročno nižji, dolgoročno pa bo občina imela na ta račun prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč oziroma davka od premoženja, občani pa zaposlitev,“ pojasnjuje direktorica občinske uprave Občine Mirna Tanja Šinkovec.

Člani in članice občinskega sveta so včeraj sprejeli tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste Trebnje-Mokronog (obvoznica Mirna) v občinah Mirna in Šentrupert. S tem so postavili temelje za skladen in trajnostni dolgoročni prometni razvoj občin in širše regije, saj bo nova cesta rešila tudi problem ozkega grla na Mirni. Sprejeti OPPN bo podlaga za izvedbeni del projekta, ki bo v prostor umestil sodobno državno cesto. Nadalje pa so svetniki razveljavili odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso in tako omogočili zainteresirani družbi Halo Pesek, da zgradi kotlovnico na lesno biomaso in toploto ponudi kot tržno dejavnost, saj se na razpis za koncesijo ni prijavil nihče od ponudnikov, ki so sodelovali v fazi strokovnega dialoga.

Občinski svet je potrdil še letne programe socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture ter dejavnosti za otroke in mlade v Občini Mirna, ki so podlaga za pripravo razpisov za razdeljevanje denarja za sofinanciranje programov in projektov. Sprejel pa je tudi spremembo pravilnika za sprejem otrok v vrtec, se seznanil z idejnim osnutkom ureditve centra Mirne in delom nadzornega odbora.

Tanja Šinkovec o nižjem komunalnem prispevku v PIC Mirna: Audio izjava

Vir in foto: P.K.