• 15.31C Novo mesto
  • 22:26
  • Čet, 23.05.2019
  • Prijava

Objavljamo ostro pismo iz Revoza

Po tistem, ko je novomeški Revoz prek agencije zaposlil večje število delavcev in spročil, da jih bo še čas vzel še nekaj, so začela v javnosti krožiti takšni in drugačni komentarji o tamkajšnjih pogojih za delo in načinih poslovanja podjetja, ki začenja s serijsko proizvodnjo clia 4.

NOVO MESTO – Gotovo ste tudi vi že kje prebrali pritožbe bivših zaposlenih v Revozu, ki so se zgražali nad načini takšnega poslovanja pa tudi nad tem, koliko odmorov dobiš v osmih urah in da na območju tovarne ne smeš kaditi …

Zdaj pa so se v podjetju končno odločili, da blatenju naredijo konec. Kot pravijo, se žal vse več teže daje zgodbam posameznikov, ki se osebno niso našli v delu, ki ga Revoz ponuja »in zdaj z neresnicami, zavajanjem in blatenjem poskušajo predvsem prek socialnih omrežij očrniti podjetje.«

In kaj so še zapisali? Preberite njihovo besedilo:

»Tako smo se primorani odzvati in opozoriti na dejstvo, da se s prikazovanjem stanja, ki je daleč od resničnega, podjetju dela velika škoda. Tu spodaj le nekaj neizpodbitnih dejstev o Revozu in njegovih zaposlenih:

– Revoz je zelo urejeno in uspešno slovensko podjetje, ki že vrsto let odločilno vpliva na slovenski BDP, izvoz, razvoj tehnologij in znanj;
– Revoz deluje transparentno in nikoli ni bil vpleten v nobeno od slovenskih gospodarskih afer;
– Revoz redno izpolnjuje vse obveznosti do svojih zaposlenih in skrbi za njihov razvoj (doslej še nikoli plača ni »zamujala«; regres, letna nagrada, vsi dodatki in prispevki so redno izplačani …);
– Plače v Revozu so višje od povprečja v panogi kovinsko-predelovalne industrije; plače se vsako leto povišujejo tako na kolektivni ravni kot tudi na podlagi individualnega napredovanja in nagrajevanja;
– Delavci, ki v Revozu delajo prek agencij, so v vseh pogojih popolnoma izenačeni z neposredno zaposlenimi (enako plačilo, regres, redno plačane nadure, letna nagrada, 12 plačanih dni – poleg dopusta – za zagotavljanje fleksibilnosti);
– Glede najema agencijskih delavcev Revoz v celoti spoštuje veljavno zakonodajo na tem področju in v zvezi s tem ni bila nikoli ugotovljena nobena nepravilnost;
– Agencijski delavci bodo od uvedbe nočne izmene dalje delali tako v nočni izmeni kot v dnevnih izmenah, okoli 100 redno zaposlenih se je namreč prostovoljno odločilo za delo samo ponoči;
– Delovni pogoji v Revozu so na najvišji ravni v evropski avtomobilski industriji, doslej ni bilo nobene sporne ugotovitve bodisi presojevalcev bodisi inšpektorjev glede delovnih pogojev v Revozu. Še več, stalno izboljšanje delovnih pogojev in ergonomije je ena od strateških smernic podjetja, ki ji v podjetju namenjamo veliko časa in sredstev;
– Revoz ima kot eno redkih slovenskih podjetjih za svoje zaposlene organiziran avtobusni prevoz, s katerim pokriva celotno območje jugo-vzhodne in del osrednje Slovenije;
– Vodstvo podjetja s socialnimi partnerji v podjetju sklepa dogovore glede dolgoročne stabilnosti in fleksibilnosti podjetja, različnih nagrad za uspešnost in plačne politike. Vsi dogovori so bili doslej dosledno spoštovani;
– Neodvisne ankete o zadovoljstvu zaposlenih, ki jih izvajamo vsako leto in na katere odgovori 80-90 % vseh zaposlenih, kažejo zelo dobre rezultate, zaposleni so zadovoljni s pogoji in pripadni podjetju.

Predstavljanje podjetja v negativni luči zelo slabo vpliva na vzdušje zaposlenih v Revozu, ki smo trenutno v še posebej zahtevnem obdobju, saj moramo zagotoviti pravočasen zagon proizvodnje novega modela, clia 4, ki obeta nov razvoj in rast poslovanja. Le v vednost vam zato tu spodaj posredujemo tudi odziv enega od zaposlenih, ki so ga neresnične zgodbe v medijih tudi osebno prizadele:

Spoštovani sodelavci!

Naprošam vas, da naša pravna ter služba za odnose z javnostjo, skupaj z vodstvom tovarne, odreagirate na objavljene vsebine, ki so za nas zelo škodljive, navajajo se neresnična, nepreverjena dejstva in s tem uničujejo naš ugled v javnosti.

Moja zgodba v Revozu, in tudi mnogih mojih sodelavcev je precej drugačna, je zelo pozitivna ter se ob branju takšnih traparij počutim tudi osebno užaljen!
Že na uvajalnih seminarjih, ko sem prišel v tovarno, so mi vse lepo po pravici povedali, kako bo, slednje sem dobro poslušal, sprejel izziv, se maksimalno potrudil, ni bilo lahko (kot mi je tudi bilo povedano), pa vendar sem v manj kot treh letih prišel od varilca na škarjah v karosernici do vodje ODE!

Najprej sem bil zaposlen preko Mservis, vem, kako je biti agencijski delavec, pa vseeno nisem imel nobenih slabih izkušenj zaradi agencije. Večina mojih takratnih agencijskih sodelavcev je sedaj zaposlena direktno v Revozu in večina je tudi sedaj z x98 tudi napredovala.

Večinoma slišim, da je plača v Revozu prenizka, sam pa trdim, da temu ni tako, da ni vse v denarju, naš glavni problem so takšni negativni stereotipi, ki krožijo v javnosti in s tem neupravičeno uničujejo podobo podjetja, ki me je pobralo iz osebnega “podna”, mi je dalo kruh, novo priložnost, v življenju in mi ni vseeno, kaj si mislijo o nas!

Hvala za pozornost.«

Vir in foto: Revoz