• 6.9C Novo mesto
  • 09:34
  • Tor, 28.01.2020

Obrečni prostor spreminja podobo in vabi obiskovalce

V sevniški občini se zaključujejo spremljajoče ureditve po gradnji hidroelektrarn. Spomladanski dnevi tako že vabijo na urejene večnamenske poti.

 

SEVNICA – Po večletni gradnji hidroelektrarn s spremljajočimi ureditvami, kar je bilo za lokalno okolje in prebivalstvo zelo obremenjujoče, se v teh mesecih intenzivno izvajajo zaključne ureditve v sodelovanju med podjetjem HESS d.o.o., Infra d.o.o. in Občino Sevnica. Z njimi se obrečnemu prostoru vrača naravna podoba, ki bo hkrati nudila možnosti sonaravne večnamenske rabe prostora. Namen je tudi zagotoviti celovito in povezano obrečno večnamensko povezavo na obeh bregovih.

Na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Arto–Blanca je bila zaključena ureditev večnamenske vzdrževalne poti, in sicer z navezavo od večnamenske poti pod železniškim mostom do hidroelektrarne Boštanj na levem bregu reke Save. S tem je urejena celovita, okrog šest-kilometrska povezava, ki poteka na naslednji relaciji: od Orehovega, mimo hidroelektrarne Boštanj, pod glavnim mostom Sevnica–Boštanj, pod železniškim mostom, mimo industrijske cone, mimo Srednje šole Sevnica, mimo starega mestnega jedra pa vse do Gobavcev.

Vezano na zaključevanje del v sklopu gradnje hidroelektrarne Arto–Blanca je v teku urejanje še nekaterih območij, ki so opredeljene kot športno rekreacijske površine. Tako so v zaključevanju ureditvena dela ob iztoku reke Mirne na desnem bregu Save, kjer bodo prav tako urejene sprehajalne poti z namenom rekreacijskih vsebin. V sklopu zaključnih ureditvenih del bo zaključena tudi ureditev parkirišča pri hidroelektrarni Boštanj, ki bo služilo tako za potrebe vzdrževanja kot za vse ostale obiskovalce rekreacijskega območja na Orehovem.

Lepo pomladansko vreme že vabi na prosto. Urejene večnamenske poti ob reki so ena od možnosti, kako kar najbolje združiti prosti čas z željo po različnih oblikah sprostitve ali rekreacije v naravi, zato vabljeni k uporabi.

 

Besedilo in foto: Občina Sevnica