• C Novo mesto
  • 22:03
  • Čet, 05.08.2021

Od septembra sedem oddelkov vrtca Mokronožci

MOKRONOG, 19. junij 2013 – Vsi otroci, ki so podali vlogo za vključitev v vrtec, bodo sprejeti,“ je po odločitvi Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, da bo od septembra v vrtcu Mokronožci še en oddelek, poudarila direktorica občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj.

Vrtec Mokronožci ima danes sicer štiri stalne in dva začasna oddelka, enega od njiju na Trebelnem. Z odprtjem novega začasnega oddelka bo vključenost otrok v vrtec 74-odstotna, občina pa bo morala za njegovo delovanje v rebalansu letošnjega proračuna zagotoviti 21 tisoč evrov.

Odpiramo še en oddelek prvega starostnega obdobja. Vsi otroci, ki so podali vlogo za vključitev v vrtec, bodo s tem sprejeti v vrtec. Zaenkrat odpiramo začasne oddelke, saj se število rojstev iz leta v leto spreminja. Sedanje kapacitete vrtca Mokronožci ne zadoščajo za vse potrebe, čez dve leti pa se bo začelo obdobje porasta v osnovni šoli,“ pojasnjuje direktorica občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj.

Ostali sklepi:

Občinski svet je včeraj sprejel še odlok o občinskih taksah, v prvi obravnavi pa še odloke o plakatiranju in oglaševanju, o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo in o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Svetniki so potrdili tudi predlog razdelitve sredstev za programe na področju kmetijstva – glede na realizacijo v preteklih letih je občina na razpisu letos razdelila nekaj manj kot 15 tisoč evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, za pomoč za plačilo zavarovalnih premij, za zagotavljanje tehnične pomoči in za investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Občinski svet je potrdil tudi elaborata o oblikovanju cene za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.