• C Novo mesto
  • 21:09
  • Čet, 30.06.2022

Opozarjamo na poostren nadzor parkiranja in na nezadovoljstvo občanov

poletni festival

Mestna občina Novo mesto v februarju pričenja z novim načinom nadzora parkiranja, pri katerem bodo sodelovali tudi delavci Komunale Novo mesto.

NOVO MESTO – Zaposleni Komunale Novo mesto, ki je upravljalec parkirišč, bodo lahko izdali predlog prekrška, kar pomeni, da bodo imeli kršitelji v primeru neplačila parkirnine možnost, da v osmih dneh poravnajo odpustek v višini desetih evrov. Če odpustka v tem času ne bodo poravnali, sledi prekrškovni postopek in plačilo kazni.

V skladu s spremembami in dopolnitvami Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, ki jih je potrdil občinski svet, Mestna občina Novo mesto pričenja z novim načinom nadzora na parkirnih površinah, pri katerem bodo sodelovali delavci Komunale Novo mesto.

Spremenjen prometni režim prinaša tudi nekatere »olajšave«. Nadzorniki bodo kršiteljem najprej izdali predlog za prekršek, kar pomeni, da bodo imeli kršitelji v primeru neplačila predpisane parkirnine možnost, da v osmih dneh na naveden TRR ali na blagajni Parkirne hiše Novi trg poravnajo odpustek v višini desetih evrov. S plačilom navedenega nadomestila se bodo kršitelji lahko izognili kazni zaradi storjenega prekrška, ki se znižuje z 80 na 40 evrov ter stroškom postopka (sodne takse) v višini 20 evrov. Če odpustek v tem času ne bo poravnan, bo uveden postopek o storjenem prekršku neplačila parkirnine.

Med občani je čutiti kar nekaj nezadovoljstva nad novim režimom. Predvsem zaradi postavljenega parkomata pred ZD Novo mesto. Bolniki se namreč težko ukvarjajo še s plačilom parkirnine oz. nekateri starejši sploh ne vedo, da obstaja parkomat na tem parkirišču, zato jih nato pričaka listek redarstva za plačilo globe.

Vir: MO Novo mesto, povzela: P. U.