• C Novo mesto
  • 20:29
  • Čet, 30.06.2022

OŠ Sava Kladnika Sevnica prejemnica visokega priznanja v šolstvu

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je letos že sedemnajstič zapored podelil priznanja Blaža Kumerdeja. Z njimi prepoznava in se sodelujočim zahvaljuje za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, za ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje v vzgoji in izobraževanju. Zavod vsako leto podeli pet priznanj institucijam, skupinam in posameznikom.

SEVNICA – Prejemnica je za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso postala tudi Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. Priznanje se podeljuje za odličen končni izdelek, nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja. Vsakoletni dobitniki priznanja zato predstavljajo tudi kakovostni vrh in vzor tovrstnega izboljševanja vzgojno-izobraževalne prakse.

sevnica oš2

Za vodstvo Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica je priznanje pohvala in dokaz, da je njihovo strokovno delo prepoznano tudi v širšem slovenskem prostoru in strokovni javnosti. »Priznanje za nas pomeni potrditev dosedanjega dela in nas hkrati zavezuje, da bomo še naprej delali dovolj dobro ter pripravljali naše mlade ljudi za stabilno družbo prihodnosti znanja in spoštovanja,« je zapisala ravnateljica Mirjana Jelančič in se ob tem za konstruktivno sodelovanje zahvalila svetovalcem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Območni enoti Novo mesto, občini za nenehno podporo pri razvoju zavoda ter staršem za soustvarjanje boljšega jutri za otroke.

sevnica oš

Še posebno zahvalo ravnateljica namenja zaposlenim, ki ohranjajo in širijo pedagoški optimizem, inovativne pristope in sodelovalno kulturo v lokalni skupnosti in na državni ravni. Prejem visokega priznanja bo šola obeležila z današnjo slavnostno sejo kolektiva šole z udeležbo predstavnikov staršev, učencev, sveta zavoda, lokalne skupnosti in republiškega zavoda za šolstvo, ki bo ob 14:15 v likovni učilnici šole.

Vir. O.Sevnica, foto: OŠ Sevnica

 

 

oglaševanje