• 16.45C Novo mesto
  • 10:49
  • Pet, 29.05.2020

Pokojnine se bodo zvišale! Znano za koliko in kdaj

LJUBLJANA – Svet pokojninskega zavoda je na današnji seji sledil odločitvi vlade in sprejel ugotovitveni sklep, da se pokojnine s 1. decembrom izredno uskladijo za 1,5 odstotka. Finančne posledice bodo na mesečni ravni znašale približno 6,6 milijona evrov, na letni ravni pa 80 milijonov evrov, je povedal namestnik generalnega direktorja zavoda David Klarič.

Kakšne so številke?

Zagotovljena pokojnina bo od 1. decembra znašala 538,53 evra, najnižja pokojnina pa 226,55 evra. Najnižja pokojninska osnova za pokojnine, uveljavljene v tem letu, bo 871,34 evra, najvišja pokojninska osnova pa 3485,36 evra. Osnova za odmero invalidskih nadomestil bo znašala najmanj 498,84 evra, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo letos, pa največ 1995,37 evra. Del vdovske pokojnine za pravico, uveljavljeno v tem letu, bo od 1. decembra znašal največ 101,95 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 1995,37 evra.

Razočaranje

Obvestila o izredni uskladitvi bodo prejeli le tisti, katerih pokojnina oz. invalidski prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali administrativne prepovedi, so sklenili člani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Predstavnica upokojencev v svetu Anka Tominšek je v razpravi izrazila razočaranje, da bo izredna uskladitev izvedena šele decembra. V vrstah upokojencev so namreč upali, da bo vsaj oktobra, je dejala.

Letno poročilo

Na seji so se seznanili tudi z letnim poročilom Kapitalske družbe za leto 2018. Dobiček iz poslovanja je znašal 2,6 milijona evrov, pri čistem poslovnem izidu pa so zabeležili izgubo v višini več kot 31,1 milijona evrov. V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so konec leta 2018 upravljali 724,4 milijona evrov, kar predstavlja pokojninske prihranke približno 47.600 zavarovancev. Poklicne pokojnine je konec leta prejemalo 261 poklicnih upokojencev.

NaDlani.si; Foto: arhiv