• 25.44C Novo mesto
  • 16:38
  • Čet, 18.07.2019

Poplave in plazovi so pustošili tudi po naših občinah

Neurja in poplave so se pred dvema tednoma vnovič znesla nad državo. V jugovzhodni Sloveniji je bilo najhuje v Kostanjevici na Krki in Šentjerneju, a tudi našim krajem ni prizaneslo.

Po grobih ocenah so neurja in zadnje poplave samo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju skupaj s plazovi, poškodovanimi cestami in uničeno infrastrukturo povzročile za dobrih 13 milijonov evrov škode.

Na Sevniškem škode za več kot milijon evrov
Tako kot večji del države je tudi občino Sevnica 13. septembra v zgodnjih jutranjih urah zajelo močno deževje. Gasilci so takoj začeli z urejanjem prevoznosti cest, črpanjem vode iz številnih kleti in postavljanjem protipoplavnih vreč. Poleg 122 gasilcev z 20 vozili iz 10 prostovoljnih gasilskih društev – Sevnica, Zabukovje, Trnovec, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Telče, Veliki Cirnik, Poklek, Loka pri Zidanem Mostu in Boštanj – je bil aktiviran štab Civilne zaščite Občine Sevnica v operativni sestavi, ki je vseskozi usklajeval aktivnosti za zaščito in reševanje na terenu, v reševanje pa so se aktivno vključili tudi predsedniki krajevnih skupnosti. Intervencije so se izvajale predvsem na področju krajevnih skupnosti Sevnica, Šentjanž, Blanca, Loka pri Zidanem Mostu, Tržišče, Zabukovje in Boštanj, pojasnjujejo na sevniški občini.

Kljub številnim težavam je gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, aktiviranim gradbincem in vzdrževalcem cest uspelo zagotoviti prevoznost večine cest. Težave so bile predvsem v Mirnski dolini in dolini Sevnične, kjer so bili zaradi zelo visokega vodostaja, velikega pretoka in večjih količin plavja podrti trije mostovi. Večina cest je trenutno prevoznih, problematična pa sta dva individualna dostopa z vozili do skupno treh stanovanjskih hiš.

Na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah je bilo evidentiranih tudi 22 plazov, od tega gre za 17 večjih ali manjših zdrsov zemljin, po katerih je bila normalna prevoznost cestišča hitro zagotovljena. Na občinskih kategoriziranih javnih poteh pa je bilo evidentiranih kar 66 plazov, od tega pet večjih, ki bodo zahtevali celovito sanacijo. Največ plazov je bilo na območjih KS Tržišče, Šentjanž in Krmelj.

V sevniški občini je sicer skupaj poplavilo 41 objektov, od tega 24 stanovanjskih in 14 gospodarskih ter tri javne prostore. Za krajši čas so morali evakuirati tudi eno osebo, sicer pa so od 2. ure naprej v dolini Sevnične gasilci prebivalstvo obveščali o potencialni nevarnosti, so pojasnili na Občini Sevnica.

Strokovne službe Občine Sevnica so po zaključku interventnih ukrepov na terenu zbrale podatke o nastali škodi ter ugotovitve posredovale republiški Upravi za zaščito in reševanje. Poškodbe na velikem in razgibanem terenu so zelo obsežne, groba ocena za vse navedene poškodbe ter še številne druge poškodbe cestne in komunalne infrastrukture pa znaša okrog 1,1 milijona evrov, so še sporočili iz Sevnice.

 

Poškodovane številne ceste in javne poti
V Občini Mokronog-Trebelno so obilne padavine povzročile veliko škodo na stvareh in v kmetijstvu. Poškodovanih je veliko občinskih lokalnih cest in javnih poti. Plazenje zemljine in s tem povzročen udor vozišča so zabeležili na lokalni cesti Ornuška vas–Trebelno–Mokronog v kraju Gostinca. Na javni poti Sv. Peter–Roje v kraju Podpečina je hudournik povzročil izpiranje gramoza iz roba cestnega telesa. Zemeljski plaz se je sprožil na javni poti Čužnja vas–Mala Strmica v vinogradniškem območju Jerenga in na javni poti Sv. Vrh–Lukman v kraju Sv. Vrh. Popolno zaporo zaradi sproženega zemeljskega plazu imajo tako na javni poti Laze pred naseljem Jagornik in na cesti pred naseljem Velika Strmica.

Poškodovanih je veliko gozdnih cest in makadamskih javnih poti. Hudourniške poplave so povzročile veliko škode tudi na bankinah občinskih cestah. Na Jagodniku je bilo potrebno zaradi plazu preseliti družino, saj je njihova stanovanjska hiša poškodovana do take mere, da je življenje v njej nevarno.

Sprožilo se je tudi najmanj osem plazov, od katerih eden ogroža stanovanjsko hišo. Nastal je tudi udor ceste Mokronog–Zbure na Smetovščah, poročajo iz Občine Mokronog-Trebelno, kjer po prvih ocenah skupna škoda znaša dobrih 600 tisoč evrov.

»Za pomoč v intervencijah se moramo zahvaliti našim gasilcem iz prostovoljnih gasilskih društev, saj je sodelovalo 89 gasilcev, ki so skupaj opravili 249,47 ur,« še pravijo na občini.

 

Bregove je prestopila tudi Mirna
V mirnski občini je bregove prestopila reka Mirna, zaprta je bila cesta proti Selski Gori. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Mirna so najprej posredovali ob razlitju reke Mirne na kmetiji na Cesti na Gradec, kjer je voda zalila gospodarsko poslopje. Z vrečami peska so preprečili vdor vode v stanovanjski objekt, pri tem pa so jim pomagali člani PGD Volčje Njive. V Podlogu so zaradi poplavljenega cestišča poskrbeli za začasno zaprtje ceste, posredovali pa so še pri zapori ceste na Selsko Goro in Cirnik. Sprožil se je zemeljski plaz v Gorenji vasi pri Mirni, gasilci pa so pomagali pri odmašitvi jaška na Mirni, v nekdanjem Presadu, in po končanih delih opravili še obhod po vseh kritičnih točkah ob naravni ujmi, poročajo na občinski spletni strani.

Na mirnski občini nastalo škodo skupaj ocenjujejo na 24 tisoč evrov. Na območju Gorenje vasi, kjer je nad cesto zdrsnila brežina v dolžini 13 metrov, škodo ocenjujejo na 5 tisoč evrov. Prav tako je za 5 tisoč evrov škode povzročil hudournik, ki je poškodoval brežino ceste proti Cirniku. Sicer je na območju občine poškodovanih za približno 10 kilometrov bankin in nekaj kilometrov makadamskih vozišč, škode je za 11 tisoč evrov. Poškodovana ograja na nogometnem igrišču in naplavine pa so povzročile še za 3 tisoč evrov škode, so sporočili z Občine Mirna.

 

Bistrica poplavila del Šentruperta
Ob hudem deževju je v soboto, 13. septembra, bregove prestopil tudi potok Bistrica in se razlil v spodnjem delu Šentruperta. V Dolenjih Jesenicah je voda zalila dva objekta, na območju občine Šentrupert pa se je sprožilo tudi več kot 25 plazov. Večino večjih, teh je bilo 12, so večinoma že sanirali, pojasnjujejo na občini, tako da so vse ceste prevozne, sanacija plazišč pa se bo nadaljevala.

V občini je odneslo tudi nekaj gozdnih cest, na lokalni cesti Šentrupert–Dole pa je grozilo, da bo odneslo tamkajšnji most, a so ga uspeli še pravočasno rešiti. Sicer so tudi v šentrupertski občni zabeležili številne udrte bankine in poškodovane ceste. Po prvih ocenah bo samo za do zdaj odstranjene zemljine treba odšteti 30 tisoč evrov, skupna škoda pa bo bistveno večja, še pojasnjujejo na Občini Šentrupert.

 

Škodo povzročili predvsem plazovi
Vodna ujma je prizadela tudi območje občine Trebnje. Po do zdaj zbranih podatkih so se med hudourniškimi poplavami sprožili trije večji zemeljski plazovi. Plaz, ki lahko ob nadaljevanju plazenja ogroža stanovanjsko hišo, se je sprožil v kraju Goljek, posredovali so gasilci in delavci trebanjske komunale, ki so zaščitili plazišče in vzpostavili prevoznost lokalne ceste. Zemeljski plaz se je sprožil tudi v sadovnjaku v kraju Rodine pri Trebnjem in zasul del stavbe, kjer je hladilnica za sadje in trgovina. Zemeljski plaz na javni poti v kraju Sp. Arenberg pa je povzročil udor cestišča krajevne ceste, ki jo bo treba sanirati, pojasnjujejo na Občini Trebnje.

V občini je sicer v več krajih prišlo tudi do udorov zemljine ali manjših plazin, ki po do zdaj zbranih podatkih ne povzročajo neposredne škode na objektih in na gradbeno inženirski infrastrukturi. Po prvih ocenah so plazovi povzročili za 40 tisoč evrov škode, še pravijo na občini.

S trebanjske izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice, ki deluje na območju občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, pa so sporočili, da so bila poplavljena območja ob  Temenici in Mirni, in sicer v mejah vsakoletnih poplavljanj, tako da večje škode k sreči ni bilo. V glavnem so bile poplavljene travnate površine ob obeh rekah, na ostalih kulturah škode ni bilo, še pojasnjujejo.

J.S.