• 8.39C Novo mesto
  • 10:54
  • Pet, 21.02.2020

Pozor: na voljo bo 16 stanovanj za mlade družine!

Mestna občina Novo mesto pa bo s projektom rekonstrukcije kandidirala tudi za evropska sredstva v višini 2,2 milijona evrov.

NOVO MESTO – Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je podpisal projektantsko pogodbo za prenovo objektov na Glavnem trgu 2 in Dilančeva ulica 3, v katerih želi občina urediti 16 stanovanj za mlade družine. Gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno do jeseni, ko na Mestni občini Novo mesto načrtujejo tudi izvedbo javnega naročila za izvajalca gradbenih del. Zaključek obnove načrtujejo v letu 2019.

Za projektiranje je bilo izbran Projektivni biro Arrea, s katerim je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in projektantski nadzor za rekonstrukcijo objektov. Oba objekta se nahajata na območju zgodovinskega mestnega jedra, zato je bil zanju izdelan tudi konservatorski načrt.

Objekta sta prazna in potrebna temeljite prenove, na Mestni občini Novo mesto pa želijo z naselitvijo mladih prispevati predvsem k oživitvi prenovljenega Glavnega trga. Celotna investicija je ocenjena na 3 milijone evrov, Mestna občina Novo mesto pa bo s projektom rekonstrukcije kandidirala tudi za evropska sredstva v višini 2,2 milijona evrov.

MO Novo mesto, D.P.